Skip to content

Feedback

Sådan giver og modtager du konstruktiv feedback

Et nyt semester er skudt i gang. Hvad enten det byder på gruppearbejde eller ej, kommer du ofte ud for at skulle give konstruktiv feedback til dine studiekammerater eller modtage den fra selvsamme personer. Begge dele kan være svært. Derfor hjælper vi dig på vej med 9 råd til at give feedback og 4 til at modtage den.

Som studerende bliver man ofte målt og vejet. Ikke bare af undervisere, vejledere og censorer, men også af andre studerende. Det kan være hårdt. Men lige så hårdt kan det være at skulle fortælle andre studerende, om de udfører et godt stykke arbejde. Det kan man bare ikke komme udenom under sin studietid. Her er vores råd til en god feedback-oplevelse.

Til dig der giver feedback

1. Hvilke grunde har du til din kritik?
Noget af det vigtigste, når du giver feedback, er at have gode grunde til at gøre det. Det dur ikke at sige ”det er en dårlig tekst”, ”det er en god tekst” eller ”det giver ingen mening at have den del med i teksten”.
Hvorfor er det en dårlig eller god tekst? Hvorfor giver det ingen mening at have en del af teksten med? Hvad er det helt konkret, der skal ændres? Hav argumenterne i orden, og giv ikke kritik, hvis du ikke kan uddybe det. Ellers lærer vedkommende intet af din feedback.

2. Vær professionel
Der kan være en hel masse forsvarsmekanismer i gang, når du skal give feedback. Måske er du vred på den person, du skal give feedback til.
Måske er du typen, der griner over dårlige nyheder. Eller måske bliver du meget nervøs? Nogle ting kan selvfølgelig være svære at arbejde med. Men det er en god idé at gøre for at fremstå så professionel som mulig. Og hvis det handler om vrede, så tæl lige til ti, inden du giver din feedback. Så vil den være mere troværdig, og den vil virke allerbedst på din studiekammerat.

3. Vær specifik
Tag udgangspunkt i noget konkret, når du giver feedback, i stedet for at sige noget generelt. Fremfor at sige ”du laver aldrig dine ting”, bør du støtte din feedback op med reelle eksempler. Det gør det meget lettere for modtageren at forholde sig til din feedback.

4. Handl hurtigt
Det kan være svært at få fortalt en studiekammerat, at det arbejde, vedkommende udfører, ikke er godt nok. ”Det er nok bare denne gang”, tænker du måske. Men det er altså vigtigt at handle hurtigt, så kritikpunkterne ikke hober sig op, og du hælder alt over vedkommende på én gang. Det er bedre at tage tingene i opløbet, og en tidlig kritik kan være forebyggende for vedkommendes adfærd, da han/hun kan nå at rette op på noget eller forklare sig.

5. Men! Find den rigtige timing
Overvej, hvornår du skal give din feedback. Hvis kere gruppemedlemmer er enige om at give negativ feedback til et gruppemedlem, så er det ikke sikkert, at I alle skal være med til at levere den. Det kan føles som et angreb. Måske er det bedre at give den under fire øjne.

6. Start med det positive
Sørg for altid at starte med den positive feedback. Det vil gøre modtageren mere modtagelig over for din negative feedback. ”Hvad så hvis jeg kun har negative kritikpunkter?” tænker du måske. Men mon ikke du også kan grave noget positivt frem? Det er altid en fordel og vil gøre situationen langt nemmere.

7. Gå efter bolden—ikke manden
Når du giver feedback, er det vigtigt, at du fokuserer på modtagernes adfærd og ikke på vedkommendes personlighed. Undgå derfor sætninger, der indledes med ”du er …”, og fokuser i stedet på, hvad modtageren gør, siger, skriver og lignende—altså på selve handlingerne.

8. Tal ud fra dit eget synspunkt
Det er altid et godt udgangspunkt at tale fra sit eget synspunkt. Er du i gruppe med en person, der ikke laver de opgaver, I har aftalt, er det en fordel at sige: ”det virker på mig som om, at du …” eller ”jeg oplever, at du …”. På den måde fremstår du mere åben for at forstå, hvorfor gruppemedlemmet handler på den måde, og du undgår at være anklagende. Det vil have en bedre effekt på modtageren.

9. Overvej, om din vej er den rigtige vej
Nogle gange kan man være meget fast besluttet på, at det man gør, er det rigtige. Hvis der er en bestemt måde at skrive på, der har fungeret for dig, kan du have svært ved at se, at det kan gøres på andre måder. Før du giver kritik, bør du være åben overfor, at der også kan være andre måder at gøre tingene på. Måder, der måske kan være med til at udvikle dig selv.

Til dig der modtager feedback

1. Vær åben og anerkend dine fejl
Det kan være svært at modtage feedback. Første indskydelse kan være at ville forklare sig eller kommentere feedbacken — at gå i forsvarsposition. Men forsøg at være åben overfor den feedback, du får. Den kan helt sikkert hjælpe dig til at blive endnu bedre til det, du gør.

2. Forstå feedbacken
Vær helt sikker på, at du forstår den feedback, du får. Det kan være en hjælp at opsummere det, der er blevet sagt, og det, du skal arbejde med fremover. Hvis der ikke nævnes konkrete eksempler på, hvad du kan ændre på, så bed om at få det. Hvis du har brug for at tænke over feedbacken og vende tilbage, så skal du gøre det.

3. Få feedback løbende
Spørg eventuelt dem, der giver dig feedback, om I kan tale om feedbacken igen. På den måde ved du, om du har forbedret dig, eller om du stadig bør gøre tingene anderledes.

4. Hvad vil du gøre med din feedback?
Beslut med dig selv, hvad du vil stille op med den feedback, du har fået. Vil du ændre på kritikpunkterne? Som beskrevet tidligere er det vigtigt at være åben og ikke gå i forsvarsposition med det samme. Men du kan selvfølgelig også være uenig med vedkommende. Check eventuelt hos en anden person—føler han/hun på samme måde som vedkommende, der har givet dig feedback? I sidste ende er det op til dig selv, om du vil tage feedbacken til dig eller ej.

Back To Top
Search