Skip to content

Fra bachelor til kandidat

Guide til kandidatuddannelsesmarkedet

Der er ansøgningsfrist på kandidatuddannelser den 1. marts. Du er naturligvis altid sikret en kandidatplads på din nuværende uddannelse via retskravet, men der er andre veje at gå. Her får du en guide til kandidatuddannelser med fokus på digitalisering, marketing, kommunikation og sprog på de danske universiteter.

Overvejer du at søge ind på en kandidatuddannelse efter endt bachelor, får du her en oversigt over nogle af dem, der kan være relevante for dig.

Uddannelses- og forskningsministeriet har i år åbnet op for, at du kan kombinere din kandidat med arbejde; en erhvervskandidat. Der er en enkelt af disse på listen.

Det er også vigtigt at tænke på, at der i stigende grad er efterspørgsel på kompetencer, der bygger bro mellem teknologi og brugeren.

Det er sammenspillet mellem mennesker og it, der er en af fremtidens helt store udfordringer. Det er en sjov udfordring, som du kan være med til at udforske med kandidatuddannelser herunder:

Aalborg Universitet i Aalborg og København
Information studies kan du læse i både Aalborg og København. Du beskæftiger dig med relationen mellem mennesker og it, hvordan vi mennesker bruger informations- og kommunikationsteknologi, samt hvordan man udvikler, designer og konstruerer it- og kommunikationsteknologi.

International virksomhedskommunikation i engelsk får du tværfaglige kompetencer inden for informationsteknologi, kommunikation og sprog. Du vil opnå kompetencer, der vil udfylde mange forskellige jobfunktioner i internationalt orienterede virksomheder. Kan kun læses i Aalborg.

Hvis du er interesseret i, hvordan mennesker og digitale medier i samspil skaber indhold, produkter og oplevelser, er kandidaten Interaktive digitale medier lige noget for dig. På uddannelsen tager I udgangspunkt i nye medier og interaktivitet, der skaber nye relationer og oplevelser for brugeren. Denne uddannelse kan også kun læses i Aalborg.

Syddansk Universitet i Kolding:
I Kolding kan du tage en kandidatuddannelse i Webkommunikation. Du bliver præsenteret for forskningsbaseret viden indenfor samspillet mellem menneske og it. Fokus på uddannelsen er mulighederne og udfordringerne i arbejdet med web i forhold til videnshåndtering og kommunikation. Herudover vil du også arbejde med design og udvikling af digitale applikationer.

International Tourism and Leisure Mangagement er en kandidatuddannelse, hvor du lærer kulturelle og økonomiske aspekter inden for ledelse af leisurebrancherne; event, turisme, kunst, kultur, sport, hotel og restauration. Du kan samle kommunikation, økonomi og sprog under ét tag.

Syddansk Universitet i Odense
Kandidatuddannelsen International virksomhedskommunikation i dansk og engelsk giver dig kompetencer til at arbejde med kommunikation på det højeste niveau i et internationalt perspektiv. Du vil deltage i planlægning og gennemførelse af markedsføring på både organisations-, gruppe- og individniveau.

Københavns Universitet:
Interkulturelle markedsstudier er en uddannelse, der kigger på udfordringerne ved interkulturel markedsføring. Du vil arbejde med strategisk planlægning af marketingsprocesser, samtidig med at du får forståelse for kulturelle forskelle på både organisations- og samfundsniveau.

På kandidatuddannelsen i Visuel kultur får du viden, kompetencer og færdigheder inden for nutidige visuelle fænomener i alle dele af samtidskulturen. Uddannelsen har særligt fokus på den digitale teknologis teoretiske og praktiske dimensioner.

Informationsvidenskab og kulturformidling har fokus på interaktionen mellem mennesker, it, information og kultur. Uddannelsen giver dig kvalifikationer til at arbejde med information eller kultur inden for offentlige og private virksomheder, organisationer og kulturformidlende institutioner.

Roskilde Universitet:
Informatik + kommunikation giver dig kompetencer til at arbejde med it-faglige problemstillinger i forhold til design og innovation. Du bliver i stand til at sætte kommunikationsindsatser i gang samt at gennemføre dem. Herudover kan du som færdiguddannet rådgive institutioners, virksomheders og organisationers ledelser om den nødvendige indsats på kommunikations- og informationsområdet.

Copenhagen Business School:
På CBS kan du tage en af de helt nye erhvervskandidatuddannelser, som Uddannelse- og Forskningsministeriet har oprettet som en fireårig kandidatuddannelse. Det betyder, at du kan komme nærmere arbejdsmarkedet, mens du studerer. Du skal arbejde mindst 25 timer om ugen i en privat eller offentlig virksomhed. Uddannelsen er Business Administration and E-business, der har fokus på de muligheder, it giver, når private og offentlige organisationer interagerer med deres kunder og brugere. Du lærer at forstå og udvikle it-baserede koncepter, der matcher brugernes behov.

IT-Universitetet i København:
Digital Innovation & Management lærer du, hvordan it og data former samfundet og det individuelle liv. Du kommer til at undersøge, hvordan it kan blive brugt til at forfølge forskellige mål. Herudover arbejder du med digitalisering i forhold til organisationers mange nye teknologiske udfordringer.

Aarhus Universitet:
Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab fokuserer på samspillet mellem mennesker og it. Du lærer også, hvordan organisationer fungerer, og hvordan du integrerer it i virksomheder. Og så lærer du, hvordan du designer brugervenlige programmer.

På Informationsvidenskab er der en linje, der hedder Digitalt liv. Her kommer du til at arbejde med, hvordan digitale teknologier bliver brugt i dagligdagen; i det sociale liv og arbejdslivet i en tid med smarte maskiner og sociale medier.

På uddannelsen Digitalt design er de interaktive digitale teknologier i fokus. De er i fokus via den samtidige kontekst, kultur og æstetik. Du kommer blandt andet til at skabe nye former for digitale produkter, der interagerer med konkrete teknologier. Du vil lære at udforske og udfordre forståelsen af it i samfundet.

Der er mange flere kandidatuddannelser inden for sprog, kommunikation og journalistik på de danske universiteter. Vi har valgt at sætte fokus på de uddannelser, der arbejder i feltet mellem it og kommunikation.

Hvis du overvejer at søge en kandidatuddannelse i 2019, kan jeg fortælle dig, at kandidatuddannelsen i Digital Innovation & Management fra ITU også bliver en erhvervskandidatuddannelse.

God fornøjelse med din ansøgning – og held og lykke til!

Webkonsulent i Kommunikation og Sprog

Back To Top
Search