Skip to content

Forslag om ændring af karakterskala: De studerendes mening

7-trinsskalaen er blevet diskuteret meget, efter at Tommy Ahlers og regeringen kom med et forslag om at ændre den. Men hvad synes de studerende egentligt om det? Fire studerende medlemmer af Kommunikation og Sprog fortæller, hvad de synes om de foreslåede ændringer, og om de tror, det vil påvirke dem og den præstationskultur, som mange oplever rundt omkring på studierne.

"Jeg har tit oplevet at blive skuffet over ikke at få 10 eller 12, fordi man i princippet hopper tre trin ned, hvis man får et 7-tal"

Daniel H., 24 år, erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation på CBS

Hvad synes du om forslaget om at ændre karakterskalaen?
Umiddelbart tænker jeg, at det er en fin idé. Jeg havde ikke lagt de store tanker i skalaen, men jeg kan godt se fornuften i at ændre den, nu hvor jeg har læst lidt om det og baggrunden for forslaget. Jeg har altid tænkt, at 12 var en lidt sjov karakter, fordi den ikke betegner den ekstraordinære præstation, og at skellet mellem 7 og 10 og også 4 og 7 er lidt stort. Jeg har tit oplevet at blive skuffet over ikke at få 10 eller 12, fordi man i princippet hopper tre trin ned, hvis man får et 7-tal.

Hvordan tror du, det vil påvirke dig?
Jeg tror ikke, det vil påvirke mig meget. Jeg håber at kunne blive liggende på de 10-taller, jeg plejer at få. Nu er det ikke så ofte, jeg er oppe at danse på 12, må jeg nok indrømme. Jeg kunne måske godt finde på at kæmpe lidt mere for at få et 12-tal, hvis det betød, at mit arbejde var fejlfrit. Hvis 12 blev lavet til en ekstraordinær indsats, så tror jeg, man ville se færre 12-taller, end man gør i dag. Jeg kan meget godt lide tanken om, at man i stedet for at starte på topkarakteren og så går trin ned alt efter ens fejl, bevæger sig op ad skalaen, så det ikke er et spørgsmål om mangler, men i højere grad, at man kæmper sig op ad karakterskalaen. Jeg synes, det er positivt, hvis hele tankegangen ændres på den måde.

Hvilken effekt tror du, det vil have på præstationskulturen?
Jeg tror, det ville have en indvirkning på mængden af 12-taller, og så ville man måske i højere grad være tilfreds med et 10-tal. Fordi det nærmest er blevet normen i gymnasiet specielt – det kan jeg også huske – at man skulle have 12, så jeg tror umiddelbart, at det ville være positivt med et mere klart billede af, hvad en topkarakter er. Folk ville måske stadig stræbe efter de høje karakterer, men det ville måske gøre op med normen og ideen om, at man skal have 12, og at hvis man ikke får det, så er man dårlig. Specielt hvis man fik 7, så var det lang vej til 12, og så kunne man godt føle, at man ikke var godt nok. Jeg må selv indrømme, at jeg bliver skuffet, hvis jeg får et 7-tal, selvom karakteren er defineret som over middel, hvilket man jo ikke bør blive skuffet over. Måske burde der være noget mellem 7 og 10 i virkeligheden.

"Jeg synes, man skal gå ind og først og fremmest ændre springene i midten af skalaen. På den måde tror jeg, at man kan stoppe karakterræset"

Frederik Hestbjerg Rasmussen, kandidat i international virksomhedskommunikation med speciale i dansk på SDU Odense.

Hvad synes du om forslaget om at ændre karakterskalaen?
Jeg er utilfreds med den nuværende skala, fordi jeg synes, springene mellem 4, 7 og 10 er for store. Så om der kommer en højere karakter end 12, er jeg sådan set ligeglad med. Jeg synes, man skal gå ind og først og fremmest ændre springene i midten af skalaen. På den måde tror jeg, at man kan stoppe karakterræset.

Hvordan tror du, det vil påvirke dig?
Jeg tror ikke, det har den store påvirkning på mig. Jeg har halvandet år tilbage af mit studie, så det kommer nok ikke til at nå at have den store indflydelse på min dagligdag på studiet. Jeg ved også godt, hvor jeg ligger på skalaen, så den ekstra karakter i toppen ville heller ikke ændre det store for mig.

Hvilken effekt tror du, det vil have på præstationskulturen?
På den ene side kan jeg godt se argumentet for, at man vil kunne fjerne præstationskulturen, men på den anden side tror jeg også, at man øger den ved at indføre en højere karakter på karakterskalaen, som man så måske vil være tilbøjelig til at stræbe efter. Fordi det ville være mere præstigefyldt at få den, og dermed vil der være mere at kæmpe for. Det kunne jeg godt være nervøs for.

"Jeg går ikke rigtig op i karakterer, og det er ikke mine præstationer, der er vigtigst for mig"

Malene Møller Laursen, 25 år, BA international virksomhedskommunikation i kommunikation og engelsk på Aarhus Universitet.

Hvad synes du om forslaget om at ændre karakterskalaen?
Det er ikke noget, jeg som sådan har en holdning til. Jeg har ikke sat mig så meget ind i det, så jeg ved ikke, hvilke konsekvenser der vil følge af en sådan ændring. Men generelt kan jeg godt tænke, at nogle ting på skole- og uddannelsesområdet sjældent får lov at vare særligt længe, inden der skal laves om eller ske noget nyt. Det kan være forvirrende, når ting bliver ændret for ofte.

Hvordan tror du, det vil påvirke dig?
Det vil ikke påvirke mig særligt. Jeg går ikke rigtig op i karakterer, og det er ikke mine præstationer, der er vigtigst for mig. Hvis der kommer en ny skala, så sætter jeg mig blot ind i, hvad der er dumpegrænsen, hvad der er middel, og hvad der er over middel.

Hvilken effekt tror du, det vil have på præstationskulturen?
For dem, hvor præstationer og resultater betyder meget, vil det da nok øge stræben efter den højeste karakter. Hvis 13-tallet på en måde kommer tilbage, så vil det også være nemmere at vide, hvornår man har gjort noget ekstraordinært, for med 12-tallet som nu får man sjældent at vide, om man har udført noget ekstraordinært. Men det kan muligvis også gøre, at nogle ikke vil være tilfredse og glade for karakteren lige under det ekstraordinære, og det er en skidt udvikling, hvis man kun kan føle, at den ekstraordinære præstation er tilfredsstillende.

"Jeg synes, det lyder fornuftigt nok, for jeg har tit tænkt på, at karaktererne ikke er tæt nok på hinanden, og det er lidt svært at skelne mellem dem"

Mathias Bak Dinesen, international virksomhedskommunikation – engelsk, it og web, SDU Kolding

Hvad synes du om forslaget om at ændre karakterskalaen?
Jeg synes, det lyder fornuftigt nok, for jeg har tit tænkt på, at karaktererne ikke er tæt nok på hinanden, og det er lidt svært at skelne mellem dem. Det virker også tit, som om underviserne ikke helt har styr på, at 4 for eksempel også er en jævn karakter – og derfor ikke en dårlig karakter. Jeg tænker, at man godt kunne tilføje en karakter et sted imellem, så man får differentieret mere i karaktererne.

Hvordan tror du, det vil påvirke dig?
Umiddelbart tror jeg ikke, det kommer til at påvirke mig. Jeg er generelt ikke så glad for det her med, at det skal handle så meget om karakterer. Jeg synes hellere, man skulle fokusere på feedback i stedet for. Det synes jeg er bedre, fordi det kan man bedre bruge til noget. Problemet for mig har ofte været, at folk spørger, hvad for en karakter, jeg har fået, i stedet for at spørge hvordan det er gået.

Hvilken effekt tror du, det vil have på præstationskulturen?
Jeg tror ikke, det bliver et problem, hvis der kommer en karakter for det ekstraordinære, for så kommer man måske mere til at se den karakter som virkelig flot. Jeg tror måske også, at det kunne tage lidt af den stræben, der er for at få den højeste karakter, fordi det så også ville være sværere at få den. Derved ville der også være færre, der fik 12, og man ville ikke længere se studerende, der fik ene 12-taller igennem hele deres studietid, og som derfor ikke er tilfredse med lavere karakterer. Så måtte man lære at ”nøjes” med 12 eller 10.

De studerende, vi har talt med, er overordnet enige om, at en eventuel ændring ville kunne have positive konsekvenser for studerende. De mener dog ikke, at ændringerne vil have den store indflydelse for dem selv, men at de måske kan være med til at gøre op med præstationskulturen. Om karakterskalaen bliver ændret – og hvordan den i så fald vil komme til at se ud – vil fremtiden vise. Vi siger tak til Daniel, Frederik, Malene og Mathias for at have taget stilling til regeringens forslag og delt deres tanker med os.

Back To Top
Search