Skip to content

Studenterkoordinatoren taler om:

Studiegrupper og accept af forskelligheder

Det er ikke alle, der er lige så heldige, som jeg har været med min studiegruppe. Faktisk tror jeg, det er de færreste, som står i samme situation, som jeg, hvad det angår.

Jeg vil derfor forsøge at berette om mine personlige erfaringer med et af universitetslivets helt store udfordringer. Måske lærer du noget nyt, og hvis ikke, så har du i hvert fald fået dig en historie. Win-win!

Tro det eller ej, men bare fordi man kommer fra det samme land og snakker det samme sprog, så er det ikke altid ensbetydende med, at man reelt kan finde ud af at snakke sammen. Forskellige baggrunde, historier, venner, oplevelser og erfaringer sætter deres præg på måden, vi hver især kommunikerer på.

Hvilke meninger ligger der bag de ord, der ytres? Er det de samme meninger og betydninger afsender lægger i ordene, som modtager afkoder? Det er sjældent tilfældet. Dog er det langt fra alle, der er velsignede med denne forståelse, og derfor kan kommunikationen alligevel godt drille engang i mellem. Når forskellige mennesker med deres forskellige baggrunde og oprindelseshistorier mødes, og forståelseshorisonter mødes i knudepunkter rundt om i landet – for eksempel på Aalborg Universitet eller Syddansk Universitet – så er resultatet ikke altid lige kønt.

Dog vil jeg introducere dig for et begreb, der kan hjælpe dig rigtig langt henad vejen. Et begreb, der virker simpelt og lige til, men alligevel rummer en enorm værdi: Accept af forskelligheder.

Som nævnt, så lyder det ikke af meget. Men hvis du som menneske er bevidst om, at vi alle er forskellige og taler hvert vores sprog og kan formå at acceptere dette, så er det næsten lige meget, hvem du danner din studiegruppe med. Ofte er det faktum, at I er forskellige, det eneste I har tilfælles, og hvis I kan acceptere det, så er det her, jeres styrke ligger. Forskellighed betyder forskellige svagheder, men også forskellige kompetencer og styrker, og det er i sandhed derfor, at det at ’løfte i flok’ er så fantastisk en ide.

Afstem forventninger

Før vi kan begynde at snakke om, hvordan accepten af forskelligheder kan udfolde sig i praksis, når din studiegruppe er dannet, er det nødvendigt at forholde sig til udgangspunktet, som jo er, at det gælder om at finde ud af, hvem det kan være interessant at arbejde sammen med.

Start en dialog med de kandidater, du har udvalgt, og find ud af, hvad jeres ’common ground’ er. Hvilken karakter ønsker I? Hvor meget arbejde vil I lægge i opgaven, der ligger foran jer? Hvad kunne det være spændende at arbejde med? Er der nogenlunde fælles standpunkter at finde her, jamen, så har du dig en ganske god start.

Lær hinanden at kende

Herefter træder accepten for alvor i kraft. Det er ekstremt vigtigt at lære dine gruppemedlemmer at kende. Også på et dybere niveau end skole og karakterer og fælles arbejdsindsats. Her snakker jeg om at lære dine gruppemedlemmers individuelle styrker og svagheder at kende. Værdier, ambitioner, interesser, livshistorier og erfaringer. Personlig erfaring siger mig, at sociale aktiviteter er den bedste måde at gøre lige netop dette på.

Hvis nu du har to gruppemedlemmer, der er ekstremt forskellige. Den ene har et stort behov for orden, struktur og effektivitet, og den anden er stik modsat, så skal man ikke lade sig styre af hverken den ene eller den anden. Men sætter man de to sammen om en opgave, så holder den ene styr på, at opgaven bevæger sig i den rigtige retning, og at arbejdet er effektivt, og den anden kan give dybde og skarpsindighed til de tekster, der bliver skrevet. En ganske effektiv kombination.

Ved at acceptere forskellighederne kan I få lavet noget af det flotteste og bedste arbejde sammen.

Åbenhed, ærlighed og tillid

Sidst, men absolut ikke mindst, vil jeg råde dig til at holde barrikaderne og forsvaret åbent, når først I er trængt igennem til hinanden. I skal turde stå ved, hvem I er, heri jeres styrker, svagheder og ja, du gættede det; forskelligheder. Vær åbne om jeres grænser, og hvordan I har det. I skal turde at snakke direkte til hinanden uden at censurere jer selv. I skal turde stole på, at hvad end I går og bakser med, så er det accepteret af de andre. Så længe I er ærlige omkring det og overfor hinanden, så skal det hele nok gå.

Så husk nu for guds skyld: Alle er forskellige, men stort set alle lægger de bedste intentioner bag deres handlinger.

Held og lykke.

Denne artikel er skrevet af en af Kommunikation og Sprogs studenterkoordinatorer. Artiklen har tidligere været udgivet i Kommagasinet.

Du kan altid finde din studenterkoordinator på dit universitet, hvis du har spørgsmål om din fagforening. 🧡

Back To Top
Search