skip to Main Content

Studenterkoordinatoren:

When (your) you´re new at corporate English

Flere og flere virksomheder inddrager det engelske sprog, og de gør det af mange forskellige årsager.

Virksomheder, som bliver opkøbt af udenlandske investorer, og virksomheder, som får udenlandske samarbejdspartnere, står i situationer, hvor det pludselig virker oplagt at implementere det engelske sprog i deres arbejdsproces. Også virksomhedernes leverandører skal lige pludselig arbejde med engelske dokumenter, når deres købere ændrer koncernsproget.

Der er altså rigtig mange ansatte i Danmark, der kommer i den situation, at engelsk pludselig er en del af deres hverdag, og det skal de bare vænne sig til. Men hvad gør det helt præcist ved virksomheden, og hvilke krav stiller det til de ansatte?

Forskellige undersøgelser over de sidste par år viser, at cirka 6 virksomheder ud af 10 adapterer det engelske sprog som en del af virksomhedens koncernsprog. Dog har observationer vist, at implementeringen ikke er en let proces. Særligt de ældre medarbejdere i virksomhederne føler sig udfordret, når for eksempel møderne lige pludselig skal afholdes på engelsk. Der er altså en lavere deltagelse i diskussionerne samt udfordringer, når det kommer til forståelsen.

En anden udfordring er selve oversættelserne, når man pludselig skal kommunikere sit budskab på engelsk frem for på sit modersmål. I dag findes der mange online oversættere, som for eksempel den populære og velkendte Google Translate. En computer mangler imidlertid den menneskelige forståelse af budskabet, og en oversætter kan også lettere sætte sig ind i, hvilket niveau modtagerens engelsk ligger på og på den måde sikre, at budskabet bliver formuleret på en sådan måde, at man nemmere undgår misforståelser.

Der findes mange populære eksempler på dårlige oversættelser, som viser, hvor vigtigt det er at have professionel hjælp. Det bedste eksempel er, dengang KFC oversatte deres motto ’Fingerlickin´ good’ til kinesisk, og det blev oversat til ’eat your fingers off’. En ret uappetitlig oversættelse, som gjorde dem verdenskendte for at have været lidt for hurtige på aftrækkeren, da de spredte deres nye kinesiske reklame.

Derfor er det vigtigt at gennemtænke diverse udfordringer, der kunne komme, og eventuelt udarbejde en sprogpolitik, som gør det mere klart for medarbejderne, hvornår det forventes, at de kommunikerer på engelsk. Der findes også virksomheder, som tilbyder engelskundervisning til de ansatte for at hjælpe dem i overgangen til det nye koncernsprog. Derudover er det vigtigt at huske, at en oversætter til tider er den bedste investering, hvis der er en større sproglig barriere.

Denne artikel er skrevet af en af Kommunikation og Sprogs studenterkoordinatorer. Artiklen har tidligere været udgivet i Kommagasinet.

Du kan altid finde din studenterkoordinator på dit universitet, hvis du har spørgsmål om din fagforening. 🧡

Back To Top
Search