skip to Main Content

Speciale

PR: information eller manipulation?

Under sin kandidat i PR oplevede Laura Kabell, at der blev set negativt på hendes branche. ”Det var næsten, som om PR kun gjorde verden til et værre sted”. Hun blev så forundret over det negative syn på hendes fag, at hun valgte at dedikere sit speciale til at undersøge, hvordan den engelske befolkning opfatter PR, og hvordan PR-professionelle selv ser på deres branche.

Laura Kabell tog sin kandidat i Promotional Media ved Goldsmiths, University of London, og for at få en dybere forståelse af mediebilledet tog hun nogle fag inden for journalistik. På de fag oplevede hun det som gennemgående, at PR blev omtalt som en uhæderlig branche.

”Mange opfattede PR som værende meget biased og som en branche, der spinder for egen vindings skyld. Det tema kørte igen og igen og stod nærmest sort på hvidt i vores lærebøger. PR blev set som en dark art, man som journalist skulle passe på,” siger Laura Kabell.

Som aspirerende PR-professionel oplevede hun stemplingen af sit fag som en provokation.

”Det stødte mig helt vildt, for jeg har alle intentioner om at starte en karriere inden for PR, hvor jeg forhåbentlig kan gøre noget godt. Alligevel sad jeg bare og lyttede og kunne ikke rigtigt argumentere imod. Det var den frustration, der inspirerede mit speciale-emne,” fortæller den nyudklækkede kandidat.

Heftig debat: information eller manipulation?

Laura Kabell besluttede at undersøge, hvordan PR-professionelle og offentligheden opfatter PR-industrien gennem både interviews og en spørgeskemaundersøgelse. Efter at have analyseret sin data, kunne hun konkludere, at opfattelserne af PR lidt firkantet kan deles op i to grupper: fortalerne og kritikerne.

”På den ene side har vi kritikerne, som ser PR som manipulation for egen vindings skyld; simpelthen spin af historier i medierne for at få noget til at se bedre ud,” siger hun og forklarer videre, at de på den anden mere positive side af debatten mener, at PR er mere end bare media relations:

”De vil hellere definere det som noget a la reputation management, som indeholder både strategi, events, hjemmeside og CSR – altså kommunikation generelt. De mener, at PR fungerer som information til folket”.

Den britiske befolkning er skeptisk over for PR-branchen

Med en spørgeskemaundersøgelse undersøgte Laura Kabell den britiske befolknings syn på PR-industrien. Hun fandt blandt andet frem til, at 16 procent af de adspurgte synes, at PR gør verden til et værre sted, 46 procent mener, at PR er positivt, men ikke afgørende for samfundet, og 18 procent tror ikke, at det gør en forskel.

Et gennemgående tema i besvarelserne var, at mange så PR som forbundet til den virksomhed eller organisation, det blev lavet for.

”Manges syn på PR afhænger af, hvilken virksomhed det drejer sig om. Så hvis de har et negativt syn på virksomheden, har de det også på den PR, virksomheden laver,” forklarer Laura Kabell.

Hun inddrager udover sin egen undersøgelse også en større undersøgelse lavet af PRWeek, hvori 62 procent af de adspurgte reporterede, at de ikke var sikre på, hvad PR-arbejde går ud på.

”Mange går med en uklar idé om, hvad PR egentlig er og har dermed en meget begrænset forståelse af industrien,” siger Laura Kabell.

PR-folk identificerer sig ikke med deres branche

De interviews, Laura Kabell lavede, viste, at størstedelen af PR-folkene, der deltog, ikke ønskede at identificere sig med PR.

”En af mine vigtigste konklusioner var, at PR lider under et mindreværdskompleks på grund af den store kritik af og skepsis over for industrien, der har været,” siger hun.

Men det er ikke kun medierne og den britiske offentlighed, der skaber og viderefører det negative syn på PR.

”Kritikken bliver også videreført internt af PR-medarbejderne, fordi de igen og igen må undskylde for deres virke,” fortæller Laura Kabell og fortsætter:

”Det er som om, de ikke rigtigt vil stå ved, hvem de er længere, fordi de er blevet kritiseret så meget”.

Insister på ikke at blive sat i bås

Laura Kabell råder PR-medarbejdere og -studerende til ikke at skamme sig over deres branche, men i stedet huske sig selv og deres kritikkere på, at PR ikke bør opfattes sort/hvidt:

”Hvis der er nogen, der siger: ”Dit job i PR er bare at lyve og forsvare store firmaers fejltagelser,” så kan du fortælle, at størstedelen af PR-folk går på arbejde og fremlægger sandheden, så det både fungerer for kunden og modtageren,” siger hun og fortsætter med endnu et råd:

”Som kommunikatør og PR-medarbejder skal man være klar på at kunne stå imod kritikken. Man skal være opmærksom på ikke at lade sig selv blive sat i en bås”.

Laura Kabell afslutter med en opfordring til alle, der gerne vil arbejde med PR og kommunikation:

”Den bedste måde at modsætte sig kritik er ved at agere på en måde, hvor man modbeviser kritikerne. Man skal bare gå ud og gøre sit job megagodt”.

Studerer Cognition & Communication på Københavns Universitet og har en bachelor i kommunikation og engelsk fra Roskilde Universitet.

Back To Top
Search