skip to Main Content

Studenterkoordinatoren mener:

Hvorfor skal der overhovedet spares?

Ja, netop dét er nok et spørgsmål, der summer i hovedet på mange studerende på det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet. For hvorfor skal der i det hele taget spares på de videregående uddannelser?

Det hele bunder i det meget omdiskuterede omprioriteringsbidrag, som udspringer af Finansloven fra 2016. I denne fremgår det, at statstilskuddet til de videregående uddannelsesinstitutioner, herunder Københavns Universitet, skal falde gradvist med 2, 4, 6 og 8 procent i henholdsvis 2016, 2017, 2018 og 2019. Det vil sige, at universiteterne i effekt skal finde de midler i deres eget budget, som de mister i statsstøtte. De 8 procent, som KU har måttet gå ned i støtte, mønter ud i 190,3 millioner kr., hvilket trods alt er en vis reduktion. Dette omfatter også andre uddannelsesinstitutioner, hvilket ses i tallene, hvor for eksempel CBS mister 55,4 millioner og RUC 30,7 millioner i uddannelsesbevilling.

Uddannelsessted                 Virkning af OPB i 2019 (millioner kr.)

CBS                                                         -55,4

KU                                                           -190,3

RUC                                                         -30,7

 

Reaktionen fra KU’s side har været at se det an rent økonomisk og undersøge, hvilke uddannelser der er mest rentable. Her har de humanistiske uddannelser lidt, da der på studier som Italiensk ikke er mange studerende, men stadig brug for lige så mange undervisere og professorer som på andre mere populære sprogfag. Det er jo humlen i debatten – er man villig til at spare pengene på lønninger med den konsekvens, at specialiseringen daler? Selv efter kun tre semestre på CBS kan jeg godt følge den økonomiske tankegang, selvom jeg også personligt synes, at det er en skam, hver gang uddannelseskvalitet forringes. Tendensen til, at det er de humanistiske uddannelser, det går ud over ved sparerunder, ses også på CBS, hvor humanisme og sprogkundskaber langsomt bliver vist mod døren.

Den nye socialdemokratiske regering foreslår nu at afskaffe omprioriteringsbidraget, dermed skal den ellers planlagte spareplan stoppe ved 2020. Dette betyder ikke, at universiteterne får flere midler eller nogle af de sparede penge tilbage, men at der ikke skal spares yderligere oveni de besparelser, der er sket siden 2016. Dette vil desværre ikke hjælpe de protesterende humanister på ledelsesgangen ude på Søndre Campus, men måske være et signal om, at andre studerende kan ånde lettet op, for nu.

Denne artikel er skrevet af en af Kommunikation og Sprogs studenterkoordinatorer. Artiklen har tidligere været udgivet i Kommagasinet.

Du kan altid finde din studenterkoordinator på dit universitet, hvis du har spørgsmål om din fagforening. 🧡

Back To Top
Search