skip to Main Content

Arbejdsmarked

I tvivl om kontrakten? Få den tjekket hos KS

Du har lige landet den fedeste praktikplads eller det studiejob, du altid har drømt om. Men er kontrakten i orden? Juridisk konsulent i KS Lasse Darting giver sine bud på de ting, du skal være særligt opmærksom på, inden du skriver under.

Er timeantallet i orden, og hvordan ser det ud med løn under sygdom og opsigelsesfrister? Det er nogle af de ting, Lasse Darting ser på, når han får en kontrakt fra et studerende medlem af Kommunikation og Sprog i hånden. For ham er det nemlig essentielt, at man også som studerende bliver ansat under gode vilkår.

”Det er vigtigt, at man sikrer sig, at der er ordentlige forhold på arbejdspladsen, inden man skriver under. KS kommer ind for at sikre, at der ikke er nogen, der bliver taget ved næsen, for man kan nogle gange godt være i en lidt udsat situation som studerende”, siger Lasse Darting, juridisk konsulent i Kommunikation og Sprog.

Han forstår godt, at man som studerende kan være en smule forhippet, når det kommer til at finde et job eller en praktikplads.

”Specielt når man søger praktik, vil man ofte gerne have pladsen lige meget hvad, men her kan vi give nogle råd til punkter, man skal være opmærksom på, så man ikke ender i en uheldig situation”, siger han.

Afklar tvivlsspørgsmål

Han opfordrer derfor studerende til at kontakte Kommunikation og Sprog, før de skriver under.

”Jeg er kæmpe fan af, at man får afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål på forhånd. Så får man ikke ondt i maven over et eller andet. Det kan være, at der aldrig bliver problemer, men det er meget rart at have ro omkring det”, siger han.

Han er klar over, at det som studerende kan være svært at stille krav til kontrakten, men han mener alligevel, at det kan sige noget om, hvem man er som person.

”Det vidner jo også om en vis form for integritet og opmærksomhed på detaljen, at man tager sine arbejdsforhold seriøst”, forklarer han.

Hvor mange timer med hvilke opgaver

Timeantallet kan være problematisk, når det handler om studiejob.

”En problemstilling kan være, hvor mange timer man skal arbejde om ugen. Jeg har set en kontrakt for en studerende, hvor der ikke stod noget maksimalt timeantal, og det er godt at få afgrænset”, siger Lasse Darting.

Men det er ikke bare timeantallet, der er vigtigt at have styr på; det er en god idé at have afklaret, hvilke typer opgaver, man kan møde i jobbet.

”Man har som studentermedhjælper ofte nogle praktiske opgaver, og det er helt fint, men det er godt at få afklaret på forhånd, om man kan bruge sin faglighed og det, man lærer på sin uddannelse”, siger Lasse Darting.

Man kan måske ikke forvente en liste med de opgaver, man ender med at lave, men det kan også være noget, der kan afklares på andre måder, så man selv har en fornemmelse af, om man lever op til de krav, arbejdspladsen har til en.

”Man kan få sat nogle ord på, hvad der forventes, og for eksempel hvilken afdeling man hører under. Det er også rart i forhold til at vurdere, om man gør sit arbejde godt nok”, siger Lasse Darting.

Opsigelse

Mange studerende kender ikke reglerne for opsigelsesfrister; altså den tid, du er sikret arbejde eller løn, hvis du bliver opsagt. Som studerende med et studierelevant job defineres opsigelsesfristen af funktionærloven, hvis man arbejder mere end 8 timer om ugen.

”Ens opsigelsesvarsel fra virksomhedens side, hvis man hører under funktionærloven, afhænger af, hvor længe man har arbejdet et sted. Har du for eksempel arbejdet et sted i under 6 måneder, har du en måneds opsigelse, og så stiger den derefter. Din egen opsigelsesfrist er udgangen af måneden plus en måned lige meget hvad”, forklarer Lasse Darting.

Løn under sygdom

Også for løn under sygdom gælder funktionærloven, hvis du arbejder mere end 8 timer om ugen på et studierelevant job.

”Det kan lyde helt vildt, hvis man ikke har haft et kontorjob før, men den er altså god nok: Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde på arbejde, så har du ret til at få udbetalt løn for de timer, du ellers ville have været på arbejde – også selvom du er timelønnet”, siger Lasse Darting.

Tid til at være studerende

For Lasse Darting er det også vigtigt at understrege, at et studiejob er et studiejob. Derfor anbefaler han, at man er opmærksom på, hvordan arbejdsgiveren ser på perioder, hvor man kan have travlt på studiet.

”Det er vigtigt, at man har en aftale på forhånd om, at det er et fleksibelt job i forhold til eksamensperiode og andre spidsbelastningsperioder på studiet. For studiejobbet er vigtigt, men det er kun vigtigt, hvis man færdiggør sit studie”, siger han.

Det kan være lettere at fastholde fleksibiliteten, hvis man har skrevet det ind i kontrakten, så der er klare aftaler. Det er særligt vigtigt, fordi det som studerende kan være svært at sige fra.

”Balancen er vigtig i forhold til studiejobbet; det er en sidebeskæftigelse, som kan give dig god erfaring, men det kan være svært at sige nej til arbejdsopgaver, og man skal huske, at studiet også er vigtigt. Så balancen i at have et studiejob ved siden af kan være god at være opmærksom på, og det er blandt andet sådan noget, jeg er opmærksom på, når jeg læser medlemmers kontrakter”, siger Lasse Darting.

KS hjælper dig

Lasse Darting og hans kollegaer hos Kommunikation og Sprog vil meget gerne hjælpe dig, hvis du er i tvivl om din kontrakt.

”Det er bedre at komme til os, inden du underskriver kontrakten, så vi undgår, at der opstår problemer senere. Hvis vi læser kontrakten på forhånd, får vi mulighed for at tage eventuelle problemer i opløbet”, afslutter han.

Studerer retorik på Københavns Universitet.

Back To Top
Search