skip to Main Content

Studieliv

Man mister noget essentielt uden dialog, samarbejde og øvelser

Lockdown har nu stået på i et stykke tid, og det samme har den virtuelle undervisning, onlinevejledning og -gruppearbejde. Men hvordan går det egentlig med den nye undervisningsform på uddannelsesinstitutionerne?

På Studenterbrød har vi fået indblik i situationen blandt studerende fra forskellige universiteter, og svarerne fra fire forskellige studerende kan måske vise, at du ikke er alene med dine glæder og frustrationer.

Studerende fra Copenhagen Business School

”Mit samarbejde med min bachelormakker og vores vejledning foregår online. Jeg synes, at det i høj grad er præget af distancering, og det er sværere at formidle mine tanker og budskaber ved onlinemøder. Jeg er nødt til at udtrykke mig mere tydeligt, end hvis jeg sad fysisk med de andre, hvor jeg også kan have min opgave ved hånden.

Derudover er det kompliceret at være mange deltagende i et onlinemøde, og jeg oplever, at der forekommer færre misforståelser ved fysisk tilstedeværelse. Omvendt sparer jeg tid ved blot at skulle gå online i forhold til at skulle aftale et sted at mødes og så komme derhen”.

Studerende fra Syddansk Universitet

”Onlineundervisningen har både positive og negative sider. Den største fordel ved denne form for undervisning er, at jeg har mulighed for at sætte en forelæsning på pause og gå tilbage til et punkt, som jeg ikke helt forstod.

En mere negativ del af min oplevelse med onlineundervisningen er, at der ikke er kommunikation mellem forelæseren og de studerende, hvilket gør, at der ikke kommer en faglig diskussion i gang. Samtidig er det også svært at få svar på ens spørgsmål. Når jeg har onlinevejledning, foregår det over Zoom, hvilket fungerer nogenlunde. Dog savner jeg en mere afslappet kommunikation, som jeg føler, der er ved fysiske møder. Her oplever jeg også, at jeg får stillet en del flere spørgsmål i stedet for blot at lytte, som jeg i højere grad gør ved onlinemøder”.   

Studerende fra Aalborg Universitet

”Jeg synes, at onlineforelæsninger fungerer til en vis grad, men det begrænser muligheden for en dybere dialog med underviseren, hvor man diskuterer et emne. Det fungerer udmærket med det set-up, hvor underviseren kører forelæsningen, men gruppearbejde og mindre samarbejdsøvelser under forelæsningen er mere tidskrævende end normalt på grund af teknikken.

Jeg synes, at man mister noget essentielt ved at gå glip af muligheden for dialog samt samarbejde og øvelser. Det skal dog siges, at jeg sparer en daglig rejsetid på fire timer, da jeg bor i Aarhus og studerer i Aalborg. Det er nu timer, jeg kan bruge på andre ting”.

Studerende fra Copenhagen Business School

”Jeg skriver bachelor og har dermed ikke være så påvirket i forhold til onlineundervisning. Jeg mærker dog, at arbejdet med bachelorprojektet har en del begrænsninger, fordi vi ikke kan sidde sammen, og derfor skal kommunikere via onlinemøder.

Det samme gælder med vores vejleder, og den virksomhed, vi skriver om. Men jeg føler mig tryg ved den nye online del, og jeg synes det er fantastisk, at teknologien gør det muligt for os studerende at fortsætte, så vi kan tage vores eksamener”.

 

Den nye online tilværelse har altså gjort hverdagen nemmere og tidsbesparende, men de studerende møder også nogle begrænsninger, fordi distanceringen gør det svært at gå i dialog med underviserne.

Vi på Studenterbrød glæder os til, at vi kan mødes igen – være i dialog, samarbejde og lave øvelser sammen. Indtil da må vi få det bedste ud af coronalockdown, og hvis du gerne vil undgå at blive skør, får du her seks gode råd til hjemme-uni. Eller hvis du som os synes, at tiden er blevet lidt for flydende, kan du også se, om et matrix-skema eller tomatteknikken fungerer for dig.

Har en bachelor i kommunikation og digitale medier og læser en kandidat i kommunikation på Aalborg Universitet i København.

Back To Top
Search