Skip to content

Arbejdsmarked

De nyuddannede går et søvnigt arbejdsmarked i møde – og derfor skal de have en hjælpende hånd

”Det vil være tudetosset at vente på, at vi kan se konsekvenserne af coronakrisen i ledighedsstatistikkerne for dimittender. Der skal handles nu,” mener formand for Kommunikation og Sprog, Per Lindegaard Hjorth.

Den stigende ledighed som følge af coronakrisen rammer nyuddannede hårdt, fordi de endnu ikke har haft mulighed for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. En af dem, der snart skal ud på arbejdsmarkedet, er KS-medlem Thomas Borén, som dimitterer fra Aalborg Universitet den 30. juni. Han er som udgangspunkt ikke bekymret.

Det er en spændende tid at dimittere i, da vi lige nu skriver verdenshistorie. Jeg føler mig tryg omkring, hvordan både Mette Frederiksen og vi som samfund har håndteret dette. Det skal nok blive godt igen,” siger Thomas Borén.

Formand for Kommunikation og Sprog, Per Lindegaard Hjorth, mener, at Thomas Borén og de andre kommende dimittender spiller en vigtig rolle i at få hjulene i gang i Danmark.

Vi står over for, at mange dygtige unge kommer ud på arbejdsmarkedet til sommer. De og samfundet har investeret i viden og færdigheder, som er afgørende for, at Danmark igen kommer til at opleve vækst,” siger han og fortsætter:

Men for en periode kommer de ud på et arbejdsmarked, som er forandret markant i forhold til de forventninger, som vi alle havde for bare få måneder siden. De fleste skal nok finde et job hurtigt. Men for mange bliver det sværere”.

Den stigende ledighed er en realitet

Coronakrisen medfører en økonomisk krise, hvor BNP falder og ledigheden stiger. Det er ikke et spørgsmål om, men hvor meget og hvor længe. Det mener Per Lindegaard Hjorth, som forklarer, hvordan den stigende ledighed kan mærkes i Kommunikation og Sprog.

I KS ser vi det allerede: Antallet af afskedigelser ligger for månederne marts og april over det dobbelte af den samme periode sidste år. Og ledigheden stiger,” siger han og tilføjer, at det ikke kun ser sort ud:

Der er stadig gang i ansættelserne: I marts og april faldt antallet af ansættelser af KS’ere godt nok. Men ”kun” med godt en fjerdedel.

Formanden forklarer, at vilkårene på arbejdsmarkedet bliver bedre igen, og han henviser til, at vi før har stået i situationer, der ligner, med Finanskrisen i 2008 og den økonomiske opbremsning i starten og midten af 90’erne.

Det triste er, at det kan tage lang tid. Og pointen er, at både økonomien og ikke mindst dem, som kommer ud på arbejdsmarkedet på et uheldigt tidspunkt, skal have en hånd med på vejen,” siger Per Lindegaard Hjorth.

Ledighed er ikke et problem i sig selv

Mange nyuddannede oplever en periode med ledighed, og det er ikke et problem i sig selv.

Problemet er, hvis ledighedsperioden bliver meget lang. Så kan det blive rigtig svært,” siger KS’ formand.

”Særlig for nyuddannede kan det være et problem, hvis man har været ledig så længe, at man bliver ”overhalet” af næste årgang af dimittender,” forklarer Per Lindegaard Hjorth, som mener, at det derfor er vigtigt at arbejde for, at de nyuddannede kommer i arbejde inden for det første år.

De nyuddannede skal have den bedst mulige støtte

Hvis der ikke bliver gjort noget for at hjælpe de nyuddannede i arbejde, vil det ifølge KS-formanden få negative konsekvenser ikke kun for den enkelte, men også for samfundet:

Hvis ikke vi tager bestik af den stigende ledighed blandt nyuddannede, så risikerer vi, at både den enkelte og samfundet mister den investering, som vi har foretaget. Det vil personligt og økonomisk være dybt ulykkeligt”.

Ifølge Per Lindegaard Hjorth er der ikke noget quickfix til den stigende ledighed blandt nyuddannede. Til gengæld mener han, at det er afgørende at få gang i den række initiativer, som blandt andre Kommunikation og Sprog står bag hurtigst muligt.

”Ved at sammensætte en buket af tiltag som dem, KS har foreslået, støtter vi bedst muligt. Og det vil være tudetosset at vente på, at vi kan se konsekvenserne af coronakrisen i ledighedsstatistikkerne for dimittender. Der skal handles nu, slår KS-formanden fast.

Disse tiltag arbejder Kommunikation og Sprog for:

  • Virksomhederne skal op i gear, så de begynder at ansætte i større omfang. Med andre ord er støtte og hjælp til erhvervslivet til at komme ud af krisen også en hånd til de nyuddannede.
  • Det skal være mere attraktivt at ansætte nyuddannede.
  • De eksisterende muligheder for økonomisk støtte ved ansættelse af ledige (løntilskud) skal forbedres.
  • Der skal være bedre muligheder for, at (også) nyuddannede kan styrke kompetencer, som positionerer dem bedre til et ændret arbejdsmarked gennem kortere efteruddannelseskurser.
  • Det må erkendes, at der er en reel risiko for, at ledighedsperioden for nogle bliver længere, end den ellers ville have været. Derfor er der brug for, at dagpengeperioden for nyuddannede forlænges.

Studerer retorik på Københavns Universitet.

Back To Top
Search