skip to Main Content

Coronaopdatering

Sommerpakke i stedet for hjælpepakke

Samfundet åbner gradvist op, og derfor er regeringen og et flertal af folketingets partier blevet enige om en aftale, som skal hjælpe erhvervslivet. Aftalen indeholder også initiativer til at stimulere dansk økonomi og eksport og udfase hjælpepakkerne til erhvervslivet. Flere initiativer kræver lovgivning, som forventes gennemført i løbet af august.

Udfasning af hjælpepakker

Udvidede SU lånemuligheder

De udvidede lånemuligheder for studerende forlænges med to måneder, så studerende fortsat vil have ret til at tage ekstra SU-lån og slutlån i juli og august. Det betyder, at de kan låne op til kr. 6.388 oveni de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder.

Studerende, som under deres nuværende uddannelse ikke kan modtage SU eller slutlån, vil kunne tildeles slutlån i yderligere to måneder.

Dagpenge og sygedagpenge

Med aftalen skal dagpengeperioden for både arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge for sidste gang sættes på pause, denne gang indtil 31.august.

Lønkompensation

Aftalen betyder også, at lønkompensationsordningen ophører den 29. august og erstattes af en arbejdsfordelingsordning, hvis indhold skal forhandles i folketinget. Ordningen forlænges dog ud over den 29. august 2020 for virksomheder, som har forbud mod at holde åbent. For disse virksomheder ophører ordningen, når forbuddet ophæves.

Da lønkompensationsordningen strækker sig over industriferien, hvor mange virksomheder holder ferielukket, stilles der krav om, at medarbejderne skal afholde 3 ugers ferie i denne periode. Det gælder dog kun, hvis medarbejderen har optjent tilstrækkelig ferie efter ferielovens regler. Kravet om 3 måneders varsling af hovedferie er fraveget i denne forbindelse. Derimod gælder de øvrige rammer for lønkompensationsordningen uændret.

Udbetaling af indefrosne feriepenge

For at stimulere forbruget og styrke økonomien er partierne blandt andet blevet enige om, at udbetalingen af en del af de feriepenge, som er indefrosset i Lønmodtagernes feriefond, skal fremrykkes, så de i stedet for at skulle udbetales ved lønmodtagerens pensionering, kommer til udbetaling i oktober. Det gælder i første omgang feriepengene optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. marts 2020, svarende til tre ugers feriepenge, men partierne skal til efteråret tage stilling til, om de sidste to ugers feriepenge skal udbetales.

Den nærmere gennemførelse af den fremrykkede udbetaling skal drøftes med blandt andre de faglige organisationer og arbejdsgiverorganisationerne med en forventning om, at pengene kan udbetales senest oktober 2020. Udbetalingen fratrækkes ikke i sociale ydelser.

Tilskud til modtagere af sociale ydelser

Endelig er partierne enige om, at borgere som har modtaget sociale ydelser, f. eks. børnefamilieydelser, dagpenge eller kontanthjælp i april måned, vil få udbetalt 1000 kr. som et engangstilskud og fratrækkes ikke i andre ydelser.

Back To Top
Search