Skip to content

Ny aftale

En kærkommen, men begrænset håndsrækning til nyuddannede på arbejdsmarkedet

Et stort flertal i Folketinget har indgået en aftale, som skal styrke lediges mulighed for (igen) at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Og set fra nyuddannede akademikeres synsvinkel er der gode takter i aftalen. Men formanden for KS havde gerne set mere.

Den nye aftale sikrer blandt andet flere penge til graduate-programmer til nyuddannede. Det er en af de ordninger, der letter nyuddannedes vej ind i virksomhederne – herunder små- og mellemstore virksomheder.

Der er flere gode initiativer i aftalen, som imidlertid ikke er rettet til dem, som kommer ud fra universiteterne til sommer.

KS’ formand, Per Lindegaard Hjorth, synes, at aftalen peger i den helt rigtige retning, nemlig mod kompetenceløft og en lettere vej ind på arbejdsmarkedet. Men han havde gerne set mere:

”Der er heldigvis kommet flere og flere tegn på, at hjulene er ved at komme i gang igen og – godt nok med betydelig usikkerhed – så forventer Det Økonomiske Råd for eksempel, at genopretningen sker relativt hurtigt. Men der er desværre det faktum, at ledigheden er stigende og forventes at være det et godt stykke tid fremover. Dén virkelighed kommer de mange nyuddannede ud i. Og derfor er der brug for en ekstra hånd i ryggen. Det giver den nye aftale. Men jeg må erkende, at jeg synes, at det er en lille en af slagsen.”

Formanden synes, at det er helt rigtigt at lette vejen for de nyuddannede ind i virksomhederne – ikke mindst små og mellemstore virksomheder, hvor mange virksomheder ikke eller kun i begrænset omfang har ansat akademikere.

Han mener dog, at der skal mere til: ”Jeg synes også, at løntilskudsordningen bør forbedres. Det vil helt kontant lette vejen ind i virksomhederne og ikke mindst start-ups, små- og mellemstore virksomheder. Vores erfaring er, at løntilskud i private virksomheder fører til varig ansættelse.”

Mulighederne for at opkvalificere sig, synes Per Lindegaard Hjorth også, at man skal løsne op for:

”Det kan måske lyde underligt for en nyuddannet, men der kan ikke mindst nu være behov for at fintune kompetencer til de behov, som opstår i kølvandet på coronakrisen. Det er forslag, vi har spillet ind, og som jeg meget gerne havde set var med i aftalen.”

Back To Top
Search