skip to Main Content

Studenterkoordinatoren mener:

Kulturforståelse: En kompetence med voksende popularitet

I en globaliseret verden er kulturforståelse og international kommunikation blevet en vigtig kompetence – en kompetence, som godt kan studeres i en teoretisk bog, men som i højere grad bør styrkes ved praktisk erfaring.

EU, den danske stat og de danske universiteter er i høj grad interesseret i at styrke disse kompetencer gennem praktisk erfaring, og i dag tilbyder de i fællesskab flere og flere muligheder til de studerende, som går med en drøm om at opleve verden udenfor den lille andedam.

Er du på vej, eller overvejer du at tage afsted på udveksling, vil du som studerende på et eller andet tidspunkt støde på navnet Erasmus – en organisation, som har til formål at fremme samarbejdet mellem videregående uddannelsesinstitutioner i EU’s medlemslande (Norge, Island og Schweiz har også lige fået sneget sig med i Erasmusprogrammet). Alene siden 2014 har Erasmus hjulpet mere end to millio-ner universitetsstuderende på udveksling – et antal som stiger år for år.

Erasmusprogrammet er efterhånden blevet så veletableret på de danske universiteter, at der sidder Erasmuskoordinatorer på de internationale kontorer udelukkende for at hjælpe og vejlede de studerende før, under og efter et ophold.

Udover en bedre forståelse af fremmede kulturer opnår de udvekslingsstuderende også en bedre forståelse af sig selv og deres ambitioner – ifølge Erasmus’ seneste rapport fra 2019 mener trefjerdedele af de studerende, som har færdiggjort et ophold, at de har fået en afklaring af, hvad de vil med deres fremtidige karriere.

Men et udvekslingsophold kan også være hårdt, og for mange er det et meget stort spring at tage. Man skal på relativt kort tid integrere sig en ny national kultur, og universitetsstrukturen kan være markant anderledes, end den er herhjemme. Men disse udfordringer er med til at udvikle personlige og faglige kompetencer, som kan tilføje ekstra ’glamour’ til CV’et – og ikke mindst udvikle fl ere multikulturelle personligheder med forståelse for den internationale afhængighed, der eksisterer og udvikles mellem lande i den globaliserede verden.

Denne artikel er skrevet af en af Kommunikation og Sprogs studenterkoordinatorer. Artiklen har tidligere været udgivet i Kommagasinet.

Du kan altid finde din studenterkoordinator på dit universitet, hvis du har spørgsmål om din fagforening. 🧡

Back To Top
Search