Skip to content

Sprog

Ordet ‘altså’ trender på de sociale medier

Ifølge Den Danske Ordbog bruges ‘altså’ især i talesproget. Samtidig er talesproget rykket mere og mere ind i skriftsproget via de sociale medier. Og derfor bruges ordet mere i den skriftlige kommunikation. Altså … fordi vi gerne vil gøre os forståelige på de til tider unuancerede sociale medier.

For nyligt trendede ordet ’altså’ på Twitter. Når et ord trender, er det fordi, det er blevet brugt flittigt. Selvom ordet ikke blev brugt med et hashtag, fangede algoritmerne det alligevel.

Siden jeg så det, har jeg lagt mærke til, at det også bliver brugt flittigt på andre sociale medier: På Jodel, i mine egne sms-korrespondancer med mine venner, på LinkedIn og så videre.

En af grundene til det er, at man på nogle af de digitale platforme udtrykker sig kortfattet, hvilket også kan være en begrænsning. Og når man ikke kan udtrykke sig tilstrækkeligt med få tegn, kan et ‘altså’ få funktionen at sammenfatte det foregående eller genoptage det egentlige emne, som ofte kan være nødvendigt for blandt andet ikke at blive misforstået.

Twitter er kendt som et nichemedie i Danmark, der primært bruges professionelt – af journalister, politikere, organisationer og meningsdannere. 

Så at ’altså’ trender på den platform, kan måske være et udtryk for, at det ikke kun er de unge, der bruger talesprog frem for skriftsprog på de sociale medier.

Forskel på skrift og tale

Forskellen på skriftsproget og talesproget ses især, når man konstruerer en sætning. Sprogforsker Jørn Lund fortæller her, at de to bliver til under forskellige vilkår.

”Den skrivende kan planlægge, bearbejde og rette de sproglige formuleringer, mens talesproget almindeligvis bliver til i den situation, der fremkalder det”.

I talesproget kan man uddybe naturligt, mens den skriftlige digitale kommunikation er mere begrænset og permanent. Som Jørn Lund fortæller, er talesproget langt mere underforstået end skriftsproget:

”Bidder af information kan bringes frem uden systematisk sammenkædning – og alligevel blive forstået”.

Adverbiers funktion

Ordet ’altså’ er et adverbium. Adverbier bruges til at udtrykke en holdning, tvivl eller til at uddybe. Det giver således mening, at ’altså’ kommer mere og mere ind i vores samtaler på skrift på de digitale platforme, hvor det skrevne ofte kan blive misforstået eller misfortolket.

Herunder er en liste over, hvordan ’altså’ kan bruges. Ordbogen skriver ved dem alle, at det bruges i ’især talesprog’:

  • bruges for at angive en logisk følge eller årsagssammenhæng
  • bruges for at konkludere at noget ud fra forudsætningerne må gælde
  • bruges for at sammenfatte det foregående eller genoptage det egentlige emne
  • bruges for at uddybe eller forklare det foregående nærmere
  • bruges for at præcisere eller rette det foregående
  • bruges for at understrege at noget forholder sig på en bestemt måde
  • under den åbenlyse forudsætning
  • bruges udråbsagtigt for at udtrykke irritation, bebrejdelse, engagement eller anden følelse

Måske bliver ’især talesprog’ fjernet fra beskrivelsen inden for de næste ti år, måske er t’et i midten også blevet fjernet, og måske debatterer man med større forståelse for hinanden på de digitale platforme. Uanset hvad er ’altså’ altså et brugbart ord i både talesproget og især også i skriftsproget.

Webkonsulent i Kommunikation og Sprog

Back To Top
Search