Skip to content

Studenterkoordinatoren fortæller:

Universiteterne holder fast i den akademiske studiestart

Social distancering, online undervisning og aflyste sociale arrangementer er ikke den kombination, man umildbart forbinder med at starte på universitetet. I lyset af COVID-19 og dens udvikling kan denne opskrift dog alligevel blive aktuel for studiestarten 2020.

De danske universiteter ligger i år under pres for retningslinjerne for socialt samvær. Selvom starten på et universitet i og for sig handler om at præsentere det akademiske liv for de nye studerende, så vægter den sociale faktor stadig højt hos mange nye studerende. Endda også for nogle af universiteterne.

I år er det dog det akademiske felt, der trækker mest opmærksomhed. De danske universiteter, her taler vi dem med forbindelse til kommunikation, sprog eller marketing, har en udbredt enighed om ikke at gå på kompromis med den akademiske start på et nyt studieår.

Både på Aalborg Universitets afdelinger, på Københavns Universitet og på Roskilde Universitet har man valgt at fastholde den akademiske studiestart, men dog ikke uden ændringer. I lyset af regeringens retningslinjer bliver der taget forbehold for at samle så stor en mængde mennesker, som man plejer. Både i forhold til hygiejne og sikkerhed. En talsmand fra AAU udtaler, at det er vigtigt for dem at fastholde den akademiske tilgang for at klargøre de nyeste studerende så godt som muligt.

Derfor har man fastholdt fælles IT-gennemgang og præsentation af forskellige organisationer fra universitet og diverse fagforeninger og A-kasser.

Det sociale må vente

De sociale aktiviteter må desværre vente til foråret for nogle af de nye studerende. AAU og KU har som konsekvens af COVID-19 måttet udskyde introturen til forårssemestret. Turen her vil, i stedet for en ryste-sammen tur, foregå som en hyttetur tæt på udgangen af første år på universitetet.

En repræsentant fra tutorteamet på Københavns Universitet udviser i et svar omhandlende udsættelsen af turen en stor forståelse for, at man må udskyde turen i disse tider. Repræsentanten illustrerer i svaret, at beslutningen om at udsætte turen er bedre end at aflyse den, også selvom turen vil få et nyt formål.

På Roskilde Universitet har man valgt at gennemføre så mange aktiviteter som muligt, i forhold til hvad regeringens retningslinjer tillader. Som konsekvens af dette er aktiviteter, som overskrider forsamlingsbegrænsningen eller hygiejnekrav, derfor udskudt eller aflyst.

Studiestarten bliver på mange måder anderledes i år. Det er tydeligt, at universiteterne har taget de forbehold, som er.

Planlægningsperioden af starten har været under pres som konsekvens af dette. Derfor, som flere af universiteterne har givet udtryk for, er det svært at sige, hvordan den egentlige studiestart vil se ud. Tiden vil vise, hvad studiestarten 2020 bringer til de nye studerende på landet universiteter. ●

Denne artikel er skrevet af en af Kommunikation og Sprogs studenterkoordinatorer. Artiklen har tidligere været udgivet i Kommagasinet.

Du kan altid finde din studenterkoordinator på dit universitet, hvis du har spørgsmål om din fagforening. 🧡

Back To Top
Search