Skip to content

Studieliv

Psykologens 3 bedste råd til gruppearbejdet

Psykolog Marie Linde Husby giver her sine tre bedste råd til succesfuldt og gnidningsfrit gruppearbejde.

Marie Linde Husby rådgiver studerende hos Studenterrådgivningen, som er et gratis tilbud til studerende i hele landet. De er specialiserede i at rådgive om problemer, studerende støder på i deres studietid, som præstations- eller eksamensangst, studietvivl, problemer i gruppearbejdet eller lige nu ensomhed på grund af Corona.

Hun deler her sine tre bedste råd til et godt gruppearbejde.

Husk forventningsafstemning

Inden gruppen begynder samarbejdet, så tal om jeres forventninger til processen og til hinanden. Sørg for, at alle bliver hørt, og at I når til enighed om ambitionsniveau. Tal om jeres styrker, og hvordan de kan bringes i spil i gruppearbejdet, for eksempel ved at være god til at skrive udkast, god til at igangsætte faglige diskussioner eller god til at drive processer fremad. Husk også, at de andre ikke kan læse dine tanker, og tal højt om dine behov i gruppearbejde, som plads til studiejob og privatliv, brug for tid til at skrive på egen hånd og/eller behov for pauser.

Lav klare aftaler og tydelige rammer

Hvor ofte vil I mødes? Hvor lang tid ad gangen? Vil I mødes på studiet eller privat? Vil I lægge op til sociale arrangementer, som for eksempel at spise sammen? Hvordan vil I håndtere uenighed – og træffe vigtige beslutninger undervejs?

Gruppen som fællesskab

Hold fokus på gruppen som et ’vi’ frem for et ’dem’ og et ’jeg’, så I ikke får skabt et modsætningsforhold til hinanden. Jeres forskellighed bidrager netop til det, I kan i fællesskab. Giv plads til, at alle i gruppen bliver hørt – og lav for eksempel runder. Vær åben over for de andres input, og øv dig i at sige din egen mening højt. Tag hensyn til hinanden, og bidrag til at skabe en god atmosfære.

Hvis du har behov for hjælp til gruppearbejdet eller til samarbejdet med din bachelor- eller specialemakker, er der hjælp at hente hos Studenterrådgivningen. Der kan du både få individuel rådgivning, I kan få hjælp som gruppe, eller du kan til at starte med kigge på deres materiale, hvor du finder flere gode råd til gruppearbejdet.

Studerer retorik på Københavns Universitet.

Back To Top
Search