skip to Main Content

Karriere

Hvorfor er overenskomster vigtige for dig?

KS sad med til forhandlingerne i OK2021 den 6. februar, hvor vi kæmpede for dine vilkår på arbejdsmarkedet. Mange medlemmer fra KS bliver ansat af enten staten, kommunerne eller regionerne, så her er overblikket til dig, der er på vej ud på arbejdsmarkedet.

Som studerende kan det være svært at forstå, hvordan en overenskomst kan påvirke dig.
Du tænker måske ikke over, at det er her, at din fagforening forhandler dine vilkår. Ifølge KS’ formand Per Lindegaard Hjorth er det derfor relevant for dig allerede nu:

”Rigtig mange universitetsstuderende kommer ind i en stilling i det offentlige, og derfor er det vigtigt, at deres løn er god nok”, siger han.            

Hvad er OK21?

OK21 er forkortelsen for de offentlige overenskomstforhandlinger, hvor KS’ formand sent lørdag aften klappede computeren sammen efter et lidt over to døgn langt forhandlingsforløb i staten. Her blev de næste tre års vilkår for offentligt ansatte fastlagt.

Hvad betyder det for dig som studerende?

Jacob Suhr, der er forhandlingschef i KS, mener, at overenskomstforhandlinger konkret har betydning for dig som studerende, men helt overordnet er det også en vigtig tradition i den danske model for det offentlige arbejdsmarked.

”Helt konkret kunne det jo være, at dit første job, efter du har afsluttet din uddannelse, er i det offentlige. Det er nemlig ved overenskomstforhandlingerne, at KS aftaler, hvad du som minimum skal have i løn, hvis du bliver ansat i det offentlige”, siger han.

KS har ved OK21 givet håndslag på, at lønningerne over den treårige overenskomstperiode forventes at stige med 5,05 procent.

”Det er også her, at vi har aftalt, at der skal være fokus på bedre introduktionsforløb for nyansatte akademikere i staten. Og vi har aftalt, at der er penge til kompetenceudvikling. For selvom du har gennemført en lang uddannelse, vil det fortsat være vigtigt at dygtiggøre dig”, fortsætter Jacob.

Overordnet mener han, at det har betydning, fordi overenskomsterne og overenskomstforhandlingerne er en del af den danske model.

”Overenskomstforhandlingerne – herunder OK21 – er således en del af en lang tradition, som er kendetegnende for Danmark og den måde, vilkårene på store dele af arbejdsmarkedet reguleres”, fortæller Jacob Suhr.

Til gengæld er vi i Danmark tilbageholdende med at regulere arbejdsmarkedet via lovgivning. I modsætning til mange andre lande, er der således ikke en lovbestemt minimumsløn i Danmark, og attraktive vilkår for løn under barsel skal følge af aftale eller overenskomst.

Blev du mere interesseret? Hvis ja, kan du læse lidt mere om overenskomstfornyelsen i staten her. Og er du meget interesseret, kan du læse selve den statslige overenskomst og aftaler, som blev indgået i lørdags her.

Studerer til dagligt kommunikation på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Emdrup.

Back To Top
Search