Skip to content

Studieliv

Vil du arbejde sammen med en virksomhed?

Er du træt af tunge teorier, metoder og studiets faste rammer? Så kan et projektsamarbejde med en virksomhed være noget for dig. Her får du mulighed for at løse en problemstilling fra erhvervslivet uden for studiets fire vægge.

I denne artikel kan du læse, hvilke fordele der er ved at samarbejde med en virksomhed, og hvad du kan bruge det til som studerende eller nyuddannet.

Hvis du gerne vil indgå et samarbejde med en virksomhed, er det bare med at komme ud over stepperne. Skriv til flere forskellige og præciser over for dem, hvorfor lige den virksomhed er spændende for dig og din uddannelse. Du kan holde øje med karrieremesser, jobportaler eller bruge LinkedIn.

Et projektsamarbejde foregår som regel på en af følgende måder:

  • Du skriver til en virksomhed, som har et prædefineret problem, de ønsker belyst
  • Du skriver til en virksomhed og foreslår en projektide, som I sammen udvikler på

Du skal være opmærksom på, at et projektsamarbejde ikke kun handler om at løse et problem, og du skal huske, at det stadig er en akademisk eksamensopgave med nogle formelle krav, som du skal leve op til. Men du får unik erfaring, som du kan tage med videre, når du skal søge et job.

Du får praktisk erfaring

Problemstillingen, som du skal løse, giver dig praktisk erfaring, og du får indsigt i nogle af de arbejdsopgaver, der venter dig på den anden side af studiet.

Når du samarbejder med en virksomhed, får du også kendskab til deres kultur, medarbejdere og processer – men endnu vigtigere: virksomheden får kendskab til dig. Du ved aldrig, om et samarbejde kan føre til et studiejob, en praktikplads eller din første fuldtidsstilling. Derfor er det vigtigt, at du efterlader virksomheden med et godt indtryk af dig.

Med et studiejob trækker du på metoder og teorier fra dit studie i praksis. I et projektsamarbejde bliver du tvunget til at reflektere over dine teorier og metoder og sætte dem i relation til den problemstilling, som du skal løse for virksomheden. På den måde får du en bredere forståelse for din uddannelse, og hvordan du kan bruge den, når du er færdiguddannet.

Du får indblik i en bestemt branche

Hvis du efter endt uddannelse ønsker at arbejde i en bestemt branche, er det kun oplagt, at du skriver projekt med en virksomhed herfra. Og hvis du er en af dem, der er i tvivl om, hvad du vil, kan det måske hjælpe dig på vej at skrive projekter med forskellige virksomheder.

Du får en fod ind i erhvervslivet, og du kommer væk fra de teoritunge bøger, hvilket altså kan gøre dig klogere på din vej i karrieren.

Du danner et netværk

Selvom det er projektet og virksomhedens problemstilling, der er din førsteprioritet under et samarbejde, har du også mulighed for at netværke med ansatte, ledere og chefer.

Når du er færdig med din uddannelse, kan dit netværk nemlig være nøglen til succes – specielt hvis du skal sende en uopfordret ansøgning. Når du har været i kontakt med en person eller virksomhed, er du nemlig svær at ignorere. Du kan læse flere gode råd til den uopfordrede ansøgning her.

Dit arbejde skaber værdi

At skrive eksamener eller projekter kan føles virkelighedsfjernt, men når du samarbejder med en virksomhed, skaber du reel værdi for dem. Måske har de en opgave liggende, som de på nuværende tidspunkt ikke har penge til at løse, og den kan du være behjælpelig med.

På den måde får både du og virksomheden noget ud af jeres samarbejde. Du får erhvervserfaring og løser en problemstilling fra erhvervslivet. Samtidig får organisationen hjælp til en opgave, som de måske ellers ikke ville have tid eller penge til at undersøge nærmere.

Husk på, at du har et ansvar ­­­– ikke kun over for dig selv og projektet, men også over for den virksomhed, du samarbejder med. De forventer noget af dig, for de investerer også deres tid og ressourcer i jeres samarbejde.

Projektsamarbejde under corona

Under corona kan det selvfølgelig være vanskeligere at etablere et samarbejde med en virksomhed, men her må du tænke kreativt. Det kan betyde, at du skal gribe din opgave an på en anden måde, end du havde planlagt.

Inden du skriver til forskellige virksomheder, kan du overveje, om du skal beskrive to versioner af din undersøgelse. Altså hvordan den både kan fuldføres i fysisk og online format, alt efter hvordan virksomheden arbejder under corona. Og overvej, hvilke metoder, du kan tage i brug – hvis et fysisk interview ikke er muligt, kan du gøre det over Zoom. Du kan deltage i et online-møde eller udsende et spørgeskema til medarbejderne.

Har en bachelor i kommunikation og digitale medier og læser en kandidat i kommunikation på Aalborg Universitet i København.

Back To Top
Search