Skip to content

Karriere

LinkedIn: Jakob går fra skrot til slot

Glem alt om, at LinkedIn er et medie til de ældre, for som studerende kan du allerede nu begynde at udvikle de professionelle relationer til din karriere. Studenterbrød har i samarbejde med Trein Møller, der er konsulent i KS, givet Jakobs standardprofil en makeover – så du kan se, hvordan du også kan gå fra skrot til slot på LinkedIn.

I artiklen kan du prøve at bytte Jakob ud med dit eget navn. For KS’ karrierekonsulent Trein Møller kunne ligeså vel have taget udgangspunkt i din profil. Her får du LinkedIn-konsultationen mellem Jakob og Trein.

De vigtigste elementer for at Jakob kan gå fra skrot til slot på LinkedIn, er ifølge Trein Møller at skabe en fortælling om professionelle-Jakob. Alt indhold skal vinkles til den fortælling, og profilen skal være ærlig og autentisk.

Jakobs standardprofil: Skrot

Hvordan kommer Jakob i gang?

Trein spørger som det første: hvorfor er Jakob egentlig på LinkedIn, hvad er formålet?
For det er det første skridt ind på slottet, hvor Jakob skal overveje, om han søger et job, et professionelt netværk eller måske noget helt tredje.

Uanset hvad formålet er for den studerende, så er det ikke nok bare at oprette en profil på LinkedIn, selvom det vil være det nemmeste. LinkedIn har anvisninger til at oprette en standardprofil. Det har Jakob gjort ligesom mange andre studerende, men en LinkedIn-profil kan nemt nå det næste niveau ved at følge Treins tre råd:

  • Jakob skal skabe en professionel fortælling for de besøgende, hvor de kan se, hvad Jakob brænder for, og hvad han arbejder henimod igennem et resumé og overskrift.
  • Jakob skal lave et dynamisk CV, som støtter den professionelle fortælling. Her skal gæsterne få en forståelse af, hvilke erfaringer og kompetencer Jakob har fået igennem hvert job. Det er ikke nok at skrive om arbejdet i Føtex igennem fire år – hvad fik han ud af det? Og hvordan er det relevant for en kommende arbejdsgiver som måske ikke er et supermarked.
  • Jakob skal danne legitimitet for sin fortælling ved at reagere på de indlæg eller kommentarer, der vil vise, hvordan profilen iscenesætter sig selv.

Jakobs professionelle fortælling

Ifølge Trein Møller skal LinkedIn-slottet indeholde et narrativ, der giver de besøgende mulighed for at skabe en relation til professionelle-Jakob og danne den røde tråd for profilen. Førstehåndsindtrykket af Jakobs fortælling dannes primært af en fængende overskrift, et billede og et kortfattet resumé, hvor CV’et og aktiviteter skal understøtte netop det narrativ.

Overskriften

Den fængende overskrift skal fange den besøgende og danne ramme for fortællingen om professionelle-Jakob. Trein anbefaler her at opsummere profilen og kompetencerne, da besøgende derigennem lærer professionelle-Jakob bedre at kende, end de ville gøre via en stillingsbetegnelse.

Billedet

Billedet på LinkedIn viser professionelle-Jakob. Billedet er ofte lille, medmindre besøgeren er aktivt inde på profilen. Derfor bør billedet vise den professionelle kontekst, og give den samme fornemmelse, som hvis Jakob blev inviteret til jobsamtale.

På LinkedIn er det et must at redigere coverbilledet, da Jakobs standard grå baggrund viser, at han ikke har taget stilling til profilen. Trein fortæller, at det vigtigste for Jakob er at tage et aktivt valg, men temaet for billedet er som sådan underordnet. Her overvejes, om billedet er for useriøst, for alternativt eller for ambitiøst i forhold til hans fortælling.

Treins tip: Der er sider, der har gratis baggrunde til din LinkedIn profil. Eksempel her

Jakobs billede og overskrift:

Før: Skrot

Efter: Slot

Resumé

Resuméet skal ifølge Trein i tre til fire sætninger vise Jakobs motivationer, kompetencer og ambitioner. Helt konkret betyder det, at resuméet er første gang den besøgende ser professionelle-Jakob.

Trein anbefaler at gå journalistisk til værks. Gæsten på profilen kan kun se de første par linjer, som skal give besøgeren lyst til at klikke videre. Resuméet skal tale ind i Jakobs næste job, hvor erfaringerne er argumenter for, at han er kvalificeret til det kommende job.

Treins tip: Du kan få inspiration fra andre profiler, og se hvad der kunne fungere for dig. Bare fordi andre bruger emojis, betyder det ikke, at du skal gøre det. Tænk hele tiden på, hvordan det passer ind i din fortælling.

Før: Skrot (Hvis værre – da den er ikke eksisterende)

Efter: Slot

Jakob skaber dynamisk CV

I det nye dynamiske CV bruger Jakob erfaringer til at understøtte fortællingen fremfor det traditionelle gamle CV, hvor han kun oplyste om arbejdsplads og anciennitet. Et dynamisk CV vil kunne svare på spørgsmål som: Er dette relevant? Er det her godt eller skidt? Er det for gammelt?

Hvis erfaringerne eller kompetencerne fra jobbet understøtter den professionelle fortælling, så er det relevant. Før oplyste profilen om et studenterjob hos KS med datoer, uden at fortælle om opgaverne, hvilket ikke understøtter fortællingen om Jakob. Derfor foreslog Trein, at Jakob skulle bruge sine erfaringer fra jobbet til at understøtte den professionelle fortælling, så besøgeren får et dybere indblik i jobbet og personen.

Treins tip: Som studerende skal alt andet end studierelevant arbejde ikke automatisk fjernes – hvis det taler ind i den professionelle fortælling, så skal det med.

Før: Skrot

Efter: Slot

Jakobs nye LinkedIn-profil: Slot

Det var fortællingen om, hvordan Jakob gik fra skrot til Slot på LinkedIn. Eller rettere det første skridt imod det. For Trein vil senere vise, hvordan en LinkedIn-profil skaber legitimitet om sin professionelle fortælling.

Nu kan du komme i gang med at kigge på din egen profil – og så er vi klar til, at Trein tager os i hånden igen. Næste gang for at vise, hvorfor vi studerende skal være aktive på LinkedIn.

Studerer retorik på Københavns Universitet.

Back To Top
Search