Skip to content

Sprog

Er det godt eller skidt at udføre en bjørnetjeneste?

Svaret er faktisk begge dele afhængig af, hvem du spørger – det er nemlig et såkaldt pendulord, der gennem tiden har skiftet betydning.

Ord, der gennem tiden skifter betydning, kalder man for pendulord. Den oprindelige betydning bliver stadig anset som den eneste rigtige af en del af befolkningen, mens den anden del tillægger ordet en anden, og ofte modsat, betydning.

Den Danske Ordbog skriver, at en bjørnetjeneste er en handling, som er velment, men som gør mere skade end gavn. Samtidig kan det også være en gerning, som er til stor hjælp for nogen.

En bjørn er et rovdyr, som de fleste af os kun har set i dyreparker eller zoologiske haver – så hvordan hænger en bjørn sammen med en tjeneste, og er det godt eller dårligt at udføre en bjørnetjeneste?

Brug af udtrykket

En bjørnetjeneste kommer fra en fabel fra midten af 1900-tallet. Fortællingen handler om en bjørn, der ville jage en flue væk med en sten fra sin herre men, i stedet kom til at slå ham ihjel med stenen.

Udtrykket er derfor i sin oprindelse brugt om handlinger, der er gjort i den bedste mening, men som viser sig at gøre mere skade end gavn.

Eksempel:

Når nutidens forældre overforkæler deres børn, gør de dem og samfundet en bjørnetjeneste

I dag bruger mange udtrykket om en tjeneste, der er til stor gavn – især unge.

Eksempel:

Hvis du kan nå at rette opgaven til næste weekend, så gør du mig virkelig en bjørnetjeneste

Det første eksempel bliver altså ofte set som den korrekte af den ældre del af befolkningen, mens det andet eksempel er blevet udviklet af den yngre del af befolkningen.

Andre pendulord

Det er sket med mange ord gennem tiden. Eksempelvis har ordet ”forfordele” ændret mening fra at betyde, at man får for lidt i forhold til, hvad man har krav på til at betyde det modsatte, hvor man får mere end det, man har krav på.

Ordet kommer fra det tyske ”verforteilen”, der kommer af ”vertail” (fordel) – oversat betyder det, at man tager en fordel væk fra nogen. Men da man i det danske ord har tryk på første del i forfordele, er det ifølge Sprognævnet ikke så underligt, at ordet skifter betydning.

Ordet ”overhøre” er også et pendulord, der kan betyde to ting. Det kan nemlig både indebære, at man undlader at høre efter, eller at man ved et tilfælde kommer til at lytte til en samtale, som ikke var ment til en.

Pendulordenes betydning og opfattelsen af dem afhænger derfor af, hvem du spørger, fordi der findes en traditionel forståelse og en ny forståelse, som ofte er modsætninger.

Har en bachelor i kommunikation og digitale medier og læser en kandidat i kommunikation på Aalborg Universitet i København.

Back To Top
Search