Skip to content

Arbejdsmarked

Interview: Lær dine topstyrker at kende med en gratis styrkeprofil

Er du nysgerrig, modig, socialt intelligent, spirituel eller beskeden? Ifølge socialrådgiver hos KS Marianne Greve Jensen er du det hele og en masse andet i forskellig grad. Og ved at blive opmærksom på dine og andres topstyrker, kan du blive bedre til at værdsætte dem og til at finde ud af, hvilken stilling og arbejdsmiljø du trives i.

En VIA-styrkeprofil er en digital personlighedsanalyse, som ud fra dine svar på en række spørgsmål rangerer dine styrker fra 1 til 24. Du kan tage profilen gratis på viacharacter.org og bruge den til at blive bedre til at samarbejde, udvikle dig og til at se med mere positive øjne på dig selv og mennesker omkring dig. For et beløb kan du bestille en uddybet profil, men det mener socialrådgiver hos KS Marianne Greve Jensen ikke er nødvendigt.

Hun har set på over 200 styrkeprofiler fra medlemmer af Kommunikation og Sprog. Lyt til interviewet med Marianne Greve Jensen, hvor hun gør dig klogere på, hvordan du kan bruge en styrkeprofil og på, hvad typiske styrker hos medlemmer af Kommunikation og Sprog er. Du kan også læse hendes vigtigste pointer nedenfor.

Fokus på det positive frem for det negative

Fra vi er små og starter i skole, lærer vi at være problemorienterede. Det betyder, at vores blik ofte er fast rettet mod det, der ikke virker – også hos os selv, fortæller Marianne Greve Jensen.

– Psykolog Martin Seligman bed for over 20 år siden mærke i, at psykologien næsten udelukkende beskæftiger sig med alt det, der gør, at vi ikke har det godt. Han ville i stedet undersøge, hvad der kendetegner mennesker, når de har det godt, fortæller socialrådgiveren.

Over en periode på tre år forskede Martin Seligman og en række kolleger i menneskelige styrker, og hvordan man måler dem. De fandt frem til 24 styrker, som er positive iboende træk, der kendetegner os og påvirker den måde, vi tænker, handler og føler på.

– Når vi tager en styrkeprofil, tænker rigtig mange: Er det virkelig mig? Fordi vi simpelthen ikke er vant til at være opmærksomme på vores egne styrker, forklarer Marianne Greve Jensen.

Resultatet af en VIA-styrketest kan for eksempel se sådan her ud:

De øverste fem styrker, er dine topstyrker. Det er dem, der kendetegner dig mest, og som vil være lette for andre at genkende i dig.

– Venner og kollegaer til en person med den styrkeprofil vil uden problemer kunne genkende styrkerne. De vil beskrive personen som en, der gerne vil blive dygtigere og kan lide at gå i dybden med ny viden og mestre nye færdigheder, siger Marianne Greve Jensen, og de vil også sige, at personen er god til at sige tak og være taknemmelig.

Sådan kan du bruge en styrketest

En styrkeprofil kan være en hjælp i jobsøgningssammenhæng, fordi den kan hjælpe dig med at sætte ord på, hvem du er som person. Derudover kan profilen gøre det klart for dig, hvad der skal til, for at du trives på en arbejdsplads.

– Hvis du ikke får lov at udfolde dine styrker, vil du ikke trives på arbejdspladsen. Og det har ikke nødvendigvis noget at gøre med, at der er noget galt med hverken arbejdspladsen eller dine kollegaer – det kan sagtens bare være fordi, dine styrker egentlig ikke kan komme i spil i jobbet eller virksomhedskulturen, siger Marianne Greve Jensen og forklarer, at en styrkeprofil er en god måde at vurdere, om det måske er en god ide at skifte job.

Med de 24 styrker i baghovedet vil du hurtigt få øje på dem i dine kollegaer eller studiekammerater, siger socialrådgiveren.

– Du vil måske blive bedre til at sætte pris på det, personen bidrager med, og på den måde blive bedre til at samarbejde med vedkommende. Og så vil du vide, hvem af dine kolleger, der har nogle topstyrker, som du ikke selv har, og som vil kunne give dig inspiration og indspark, hvis du har brug for hjælp fra en styrke, der ikke er blandt dine topstyrker.

Det er KS’ernes styrker

I de over styrkeprofiler på medlemmer af Kommunikation og Sprog, Marianne Greve Jensen har set, har hun lagt mærke til noget pudsigt: Der er nogle styrker, som går igen.

– Udover at KS’erne har nogle af de mest almindelige styrker som ærlighed, venlighed og evnen til at blive elsket og elske – altså styrker, hvor relationen er vigtig for os – har KS’erne typisk også nogle lidt mindre almindelige styrker blandt deres topstyrker.

Faktisk ser Marianne Greve Jensen ofte nogle specifikke styrker hos KS’erne, som ellers er sjældne.

– Beskedenhed, fornuft og selvkontrol er ikke så almindelige styrker, og de er altså fremherskende blandt KS’ernes topstyrker – mere end man skulle forvente, siger hun og afslutter eftertænksomt:

– En grund til, at det kunne være sådan, er, at i rigtig mange KS-job ligger det jo, at man skal spille nogle andre bedre gennem kommunikation – deraf måske beskedenheden. Det er tankevækkende.

Studerer retorik på Københavns Universitet.

Back To Top
Search