Skip to content

Studieliv

Hvad kan du så blive?

’Hvad kan du så blive?’ De fleste studerende med baggrund inden for kommunikation, sprog og marketing har nok oplevet at blive stillet det samme spørgsmål om og om igen, og svaret kan være vanskeligt at finde.

Jeg bliver ofte selv mødt af spørgsmålet, ’hvad kan du så bruge din uddannelse til?’. Det er stadig et vanskeligt spørgsmål for mig at besvare, men efter at have oplevet og deltaget i de netværk, som er at finde via universiteterne og via min fagforening, er jeg blevet mere bevidst omkring, hvor jeg potentielt kunne finde mit virke. Qua min bachelor i spansk fra Københavns Universitet er det ofte formodet, at jeg enten skal undervise i spansk eller ende som tolk eller oversætter. Begge karrierer er spændende og oplagte muligheder, men et sprogstudie forbereder de studerende til andre professioner også – professioner, hvor sproget ikke nødvendigvis er i hovedfokus.

Når studie og karriere går op

For at blive en smule klogere på, hvordan livet efter endt uddannelse kan se ud, har jeg talt med Siri Christiansen, cand.mag. i Italiensk sprog og kultur fra 2020, om, hvad vi egentlig kan forvente af fremtiden efter uddannelse?

Siri Christiansen startede på KU med en bachelor fra RUC i bagagen samt erfaring med egen boghandel. For Siri har det især været den litterære verden, der har tiltalt hende, hvorfor hun nu også arbejder i Politikens Boghal som salgsassistent og rådgiver. Som salgsassistent og rådgiver oplever Siri, hvordan hun kan anvende de værktøjer og den viden, hun har med sig fra studiet. Og i dag, hvor hun er færdig med studiet, vokser Siris interesse og kompetencer inden for feltet:

”Jeg møder selvfølgelig også udfordringer i mit job, for det er ikke alle litterære områder, jeg kender lige meget til, men så har jeg heldigvis nogle kolleger, som kan træde til dér, hvor jeg bliver udfordret. Jobbet handler også om, at jeg skal være opdateret på værker – nye som ældre – således at jeg netop kan give vores kunder den bedste oplevelse og rådgivning, når de kommer ind og søger noget litteratur. Der ligger et kæmpe stykke arbejde i at skulle læse og forstå litteraturen, men jeg sætter stor værdi i at besidde evnen til at kunne se på tværs af bøger og rådgive vores kunder.”

Jobbet som salgsassistent har for Siri været en dynamisk oplevelse. Hendes arbejdsområder spænder fra oversættelse til salg af bøger, og som nyuddannet har det været med til at give Siri de erfaringer, som hun søgte efter uddannelsen. Udover at dele ud af sin ekspertise indenfor italiensk litteratur oplever hun også at blive stillet overfor andre arbejdsopgaver, såsom den roman hun netop sidder med en oversættelse af. Da jeg spurgte ind til, hvordan hendes rejse og udvikling med arbejdet ser ud, svarede hun følgende:

”Processen er lineær, og så længe jeg følger den rute, jeg er på, så sker der hele tiden noget nyt; jeg møder folk, der giver mig nogle ideer, og jeg bliver tilbudt nye projek-ter. Mit seneste projekt er en oversættelse af en roman. Det ene tager det andet, og der er en masse at tage fat i. Min bedste erfaring er, at jeg har holdt mig til ilden og gjort mig synlig i de sammenhænge, hvor jeg fandt interesse – muligheden for at kunne bruge min viden og kompetencer gør, at jeg lige nu sidder med et drømmejob.”

Gennem sin studietid har Siri gjort en dyd ud af at træffe nogle aktive valg, der kunne lede hende i den ønskede retning, navnlig mod litteratur og kultur; som studerende blev hun kontaktet af studielederen vedrørende et studenterjob ved CILPR-konferencen i København, hvor hun endte med at møde en masse fagpersoner, og hvor hun også blev tilbudt at sidde med korrekturlæsning på nogle artikler. Siri fortæller også lidt om, hvordan studiet Italiensk sprog og kultur ikke har været begrænsende for de professionelle veje, som hun selv og hendes medstuderende har opnået siden hen:

”Mange fra mit studie er gået i mange forskellige retninger, og det er tydeligt, at vores jobs er styret af det personlige engagement, vi hver især har lagt i studiet og også, hvordan det har præget de stillinger, vi sidder i nu – der er én, som arbejder i Ministeriet for Landbrug, og en anden er i en bank.”

For Siri har det betydet, at hun har skullet forberede sig på at få sat lys på de områder fra studiet, der har klædt hende på til de jobs, hun gennem tiden har søgt:

”Jeg er meget stolt over min kandidat i italiensk, men det er ikke nødvendigvis den italienske del, der lander mig jobbet, men snarere mine kundskaber indenfor kulturforståelse eller skarpe kommunikationsevner.”

4 down, 1 to go

Som snart færdiguddannet har jeg selv haft fire år til at tilrettelægge min vej mod livet efter uddannelse, og guderne skal vide, at jeg har haft mine udfordringer med at navigere rundt i, hvilke valg der bedst har kunnet lede mig til mit professionelle virke. Som tiden går, kommer jeg heldigvis tættere og tættere på en ide, men det er særligt gennem mit engagement med frivilligt arbejde og mit nuværende job som studenterkoordinator i Kommunikation og Sprog, at jeg har fået smag på de arbejdsområder, der findes.

Ved at beskæftige mig med alle de områder, som jeg bliver præsenteret for i studiet, får jeg bedre forståelse for både arbejde og fagligheden bag. Jeg kan virkelig afprøve kreative ideer og konkrete metoder i mit frivillige job, og det er min varmeste anbefaling at udforske sådan en mulighed. Efter at have fået et indblik i, hvordan rejsen kan begynde med et forkert valg af bachelorstudie, går mine forventninger til og tanker om fremtiden fra forvirring til spænding. Det vigtigste, jeg har lært af Siri, er, at jeg ikke altid er nødsaget til at træffe valg udelukkende baseret på fornuften, men at jeg tværtimod sagtens kan finde mit virke, hvis jeg blot lytter til mine akademiske interesser og benytter mig af de muligheder, som melder sig.

Denne artikel er skrevet af en af Kommunikation og Sprogs studenterkoordinatorer. Artiklen har tidligere været udgivet i Kommagasinet.

Du kan altid finde din studenterkoordinator på dit universitet, hvis du har spørgsmål om din fagforening. 🧡

Back To Top
Search