Skip to content

Studieliv

Kender du KairoS?

KairoS er KS’ studenterorganisationer. Her kan du både have det sjovt, udvikle
dig personligt og få erfaringer, der er med til at lukke gabet mellem teorierne på universitet og det praktiske arbejde med kommunikation. Her fortæller to af de frivillige i KairoS om, hvad det går ud på, og hvad de får ud af det. Mød Nina Borg Juhl Nicolaisen, 27 år, der har læst MA International Business Communication på CBS, og Sofie Hjortdal, 28 år, der har læst Strategisk Kommunikation og Digitale Medier på RUC

Hvorfor har I valgt at være frivillige i KairoS?

Nina: Jeg har været aktiv i KairoS i to år. Flere af besty- relsesmedlemmerne på i KairoS CBS havde faktisk været med til at starte studenterorganisationen året før, så de havde styr på processerne og havde fået prøvet nogle ting af, jeg kunne lære af. Jeg meldte mig, fordi jeg et stykke tid havde tænkt, at jeg godt kunne tænke mig at være aktiv i en studenterforening, så jeg kunne få bundet mit studie sammen med noget studierelateret frivilligt arbejde. Det blev KairoS, fordi jeg kunne se, at jeg kunne komme til at arbejde kampagneorienteret, og det var noget, jeg gerne ville have på mit cv. Men det har også været en bonus, at jeg har lært noget nyt om mig selv og om, hvad jeg synes, der er fedt at lave.

Sofie: Jeg har været med i KairoS RUC siden april 2020, og det har været et supplement til mit studiejob som blandt andet receptionist. Jeg tænkte, at det kunne være sjovt at få nogle erfaringer fra frivilligt arbejde, og det ville også være godt at have på mit cv, fordi jeg kunne arbejde med mange ting, som jeg ikke fik mulighed for i mit studiejob. Det er for eksempel fedt at lave faglige arrangementer. Formålet med KairoS er jo blandt andet at styrke det sociale og faglige fællesskab på universiteterne på tværs af uddannelserne, så man møder nogle mennesker, man ikke ville have mødt ellers.

Nina: Ja, man får nogle nye relationer og venskaber på tværs. Og vi kan hjælpe hinanden og give gode råd, for eksempel om studiejobs. Man udvikler ikke bare sig selv, men også hinanden.

Hvordan har I organiseret jer i bestyrelserne?

Sofie: Vi har en formand og en næstformand, men alle er med i beslutningerne. Vi deles meget om arbejdet,
og vi kan hver især vælge at arbejde med de opgaver og projekter, vi har lyst til. De fleste skal fordele deres fokus mellem studier, studiejob og frivilligt arbejde, og så er der også fritiden og privatlivet, så det er vigtigt, at vi hver især kan finde vores motivation. Men når folk byder ind med noget, så bliver der også regnet med, at opgaven bliver løst.

Nina: Vi har en formand, som lige nu er mig. Alle kan byde ind og er ligeværdige, men det er formanden, der
er ansvarlig for, at det fungerer, og at folk husker deres opgaver. Folk får jo ikke løn, og de har ofte mange andre ting at se til, så det er en vigtig rolle, at der er nogle, der tager teten. For eksempel hører jeg folk, hvad de har lyst til at lave, for de finder mere motivation, hvis de arbejder med noget, de synes, er interessant. Det har været lærerigt at opleve, hvor mange små ting man faktisk skal være opmærksom på i forhold til vores projekter, så der er brug

Hvad tænker I, at man kan bruge frivilligt arbejde til i forhold til sin personlige udvikling?

Sofie: Min erfaring er, at det er et godt sted at udfordre sig selv, for eksempel hvis der er ting, man er utryg ved. Det kan være, at man har brug for træning i at stille sig op og tale foran mange mennesker, og det er en af de ting, man kan få erfaring med, når man for eksempel præsenterer KairoS. Det er fedt at prøve kræfter og få andre erfaringer udenfor studiet – et sted, hvor du kan definere dine egne opgaver. Og bagefter kan man vise, hvad man kan sort på hvidt i sit cv eller sin jobsøgning.

Nina: I KairoS kan du arbejde med alle de områder, der er relevante for studerende. Du kan udvikle dine personlige styrker, men du lærer også at omsætte det, du lærer på studiet, til noget praktisk. Indsatsen kan dække det gab, man kan have mellem sin uddannelse og den praktiske side af kom- munikationsarbejdet, hvis man for eksem- pel ikke har haft et studiejob, der giver ind- blik i, hvordan man går fra det teoretiske blik til at lave et opslag på Facebook. Da jeg for et år siden søgte en praktikplads – som nu er blevet til et studiejob – havde det betydning, at jeg kunne vise, at jeg havde praktisk erfaring fra arbejdet i KairoS.

Hvilke opgaver løser man i KairoS, og vil I nævne et par eksempler på arrangementer?

Nina: Vi afholder normalt 2-3 events per semester, og i den forbindelse er der man- ge forskellige opgaver, fra ideudviklingen og møder om, hvad der skal ske, hvor det

skal ske, hvor mange man forventer, skal der være mad og andre praktiske ting – og til promoveringen af eventet, og også af KairoS, hvilket er en ret stor del af opgaven. Vi bruger de sociale medier meget, så det får man også erfaring med, ligesom vi selv står for at lave tekst, grafik, den betalte markedsføring og så videre.

Sofie: Vi får jo nogle midler fra KS til at lave arrangementer, og det gør en forskel, at der er økonomi bag, så vi kan invitere gode oplægsholdere og give deltagerne noget, de ikke får andre steder. Vi har for eksempel haft et event om influencer marketing med en professionel fra den branche, og vi har haft noget om, hvordan man får en effektiv LinkedInprofil.

Nina: Og vi har for eksempel haft Nat- holdets videoredaktør til at fortælle om videoredigering.

Hvad er det bedste ved at være aktiv i KairoS?

Nina: De sjoveste stunder knytter sig til det sociale. For eksempel den årlige KairoS- dag i KS, hvor vi samles alle sammen fra hele landet og lærer hinanden at kende på tværs. Vi har det så skægt.

Sofie: Generelt for KairoS er, at det er su- perfedt, at der både er det sociale, og at der også er plads til at udvikle sig, selvom man måske er lidt nervøs i starten. ●

Back To Top
Search