Skip to content

Studieliv

Sådan får I gruppearbejdet til at fungere

Gruppearbejde kan være noget af det bedste og noget af det sværeste på studiet. Her får du fem tips til at gøre gruppearbejdet gnidningsfrit.

Tal om tingene

Det vigtigste i gruppearbejdet er, at I taler om tingene. Selvom det kan være svært, så er det godt at være ærlige over for hinanden og sige fra, inden små problemer kan vokse sig store. For nogle kan det virke at have en lille runde i starten af hvert møde, hvor I hver især siger, hvordan det går, og hvordan I har det.

Lav klare aftaler

Det er også vigtigt at forventningsafstemme og skrive aftalerne i gruppearbejdet ned. Mange gange kan det være svært at huske, hvad der præcist er blevet aftalt på et møde, og det gør det svært at vurdere, hvad de andres forventninger er. Det er også lettere at sige, hvis man ikke nåede at læse en tekst, hvis man ved, at det var aftalen.

Lav noget hyggeligt

Det kan være dejligt at lave noget hyggeligt sammen som gruppe. Måske spise noget kage eller gå en tur efter et møde og tale om andre ting. På den måde bliver det lettere at være et fællesskab som gruppe. Nogle vælger også at tage i sommerhus undervejs i gruppearbejdet.

Se andre mennesker

Man er meget sammen med sin gruppe i løbet af et semester, og derfor kan det være rigtig godt også at se andre mennesker. Særligt i de meget intense perioder kan det være givende at lave noget socialt med andre for at få lidt energi.

Giv hinanden plads

Husk at give dine gruppemedlemmer plads til at være dem selv. Der er mange forskellige måder at arbejde på, og nogle har brug for at skrive derhjemme eller møde senere. Andre har måske noget arbejde, de skal nå ved siden af gruppearbejdet for at have råd til huslejen. Jo mere plads, der er til at gøre tingene på sin egen måde, jo lettere er det at være i gruppearbejdet. Men selvfølgelig inden for nogle klare rammer, så der ikke er en, der ender med at sidde tilbage med hele arbejdsbyrden.

Studerer retorik på Københavns Universitet.

Back To Top
Search