skip to Main Content

Karriere

Er du employable? … og andre begreber, der er relevante at kende, når du skal ud på arbejdsmarkedet

Det kan være lidt af en jungle at skulle ud på arbejdsmarkedet, når chefer og medarbejdere kaster om sig med ord som employability, onboarding, purpose, business case og graduate-program. For hvad betyder de egentlig?

Hos Kommunikation og Sprog har vi diskuteret, hvilke ord der er relevante for studerende at kende, når man snart er færdiguddannet og skal ud på arbejdsmarkedet. I vores omgang med studerende har vi erfaret, at der er mange, som ikke kender ordet employability og dets betydning. Vi har fundet ud af, at jo yngre man er, jo mindre kender man til ordet. Hvis du også er nysgerrig på, hvilke ord der er relevante at kende på arbejdsmarkedet, kan du læse mere her.

Hvad er employability?

Oversat fra engelsk betyder employability beskæftigelsesegnethed. Det handler om en persons evne til at gå fra sin uddannelse ind på arbejdsmarkedet og begå sig på arbejdsmarkedet. Employability er altså en række kompetencer og personlige egenskaber, som du besidder og som øger dine chancer for at blive ansat og blive succesfuld på dit job. At være employable er derfor både en fordel for dig, der skal ind på arbejdsmarkedet, medarbejderne på din arbejdsplads og din arbejdsgiver. Det er ikke kun vigtigt at være employable for at få et job, du skal holde dig employable hele livet for at forblive succesfuld på dit job. Det kan du blandt andet gøre ved at holde dig opdateret på den samfundsmæssige og teknologiske udvikling. I denne forbindelse handler det om at vedligeholde og udvikle dine kompetencer, hvilket du kan bruge Kommunikation og Sprogs mange arrangementer til. Her kan du lære nye kompetencer inden for for eksempel SEO, Python-programmering eller sociale medier, som kan øge dine chancer for at blive ansat eller forblive succesfuld med dine arbejdsopgaver. Du kan se alle vores arrangementer her.

Ud over employability, har vi fundet en række andre ord, som er interessante for dig at kende, når du skal ind på arbejdsmarkedet:

Onboarding

Onboarding er en betegnelse for de processer, der sker, når en ny medarbejder bliver introduceret til en arbejdsplads. Processerne kan for eksempel være, at medarbejderen bliver introduceret til virksomhedens kultur, skaber relationer til sine nye kollegaer eller har en mentor, der vejleder og træner medarbejderen til at præstere sit bedste. Onboarding handler altså om at forberede nye medarbejdere fagligt og kulturelt til at kunne begå sig i virksomheden.

En vellykket onboarding-periode øger sandsynligheden for, at den nye medarbejder falder til og skaber værdi i virksomheden. Derudover minimerer det risikoen for, at vedkommende hurtigt forlader virksomheden.

Purpose

Purpose er en virksomheds overordnede formål, altså dens “why”. Det er større end målet om at tjene penge og fortæller, hvilken værdi en virksomhed vil bidrage med til verden. En virksomheds purpose kan for eksempel være, at den vil agere bæredygtigt. For at virksomheden opfattes som troværdig, bør alle dens handlinger være i tråd med dette purpose. Af denne grund er det vigtigt som medarbejder at være opmærksom på en virksomheds purpose, så man kommunikerer og agerer i tråd med det.

Business case

En business case er en beskrivelse af og en begrundelse for et projekt i en virksomhed. Det er altså den, der skaber rammerne for et nyt projekt. Business casen indeholder projektets vigtigste informationer og beskriver de omkostninger, man forventer, der kommer i forbindelse med projektet, samt hvilke risici der er ved projektet og det udbytte, man forventer at få ud af projektet. En business case skal udvikles i tråd med de standarder, der er i den enkelte virksomhed.

Graduate-program

Et graduate-program er en god måde at starte sin karriere på, når man er nyuddannet. Oftest er det en tidsbegrænset stilling på to år, som man kan søge. Når man søger programmet, skal man igennem en rekrutteringsproces, hvor virksomheden lærer den nyuddannede at kende og vurderer, om der er et match. I et graduate-program kommer den nyuddannede rundt i virksomhedens forskellige afdelinger og får derigennem indblik i forskellige funktioner i virksomheden. Det forventes, at man som graduate præsterer og skaber synlige resultater, og man bliver evalueret på sine faglige og personlige egenskaber.

Studerer interkulturelle markedsstudier på tysk på KU & CBS

Back To Top
Search