skip to Main Content

Karriere

Hvad kan du, og hvordan fortæller du det?

I en branche, hvor man ofte skal konkurrere med mange andre kvalificerede kandidater, er det ikke uvæsentligt at kunne skille sig ud. Derfor er det vigtigt at være skarp på, hvad du kan, og hvordan du fortæller andre om dine kompetencer. Tilbage i maj måned afholdt KS i samarbejde med kommunikationsbureauet Kongsted+Grønne en workshop, der netop hjalp deltagerne med at stille skarpt på deres individuelle kompetencer. Her kommer nogle væsentlige pointer fra workshoppen:

Start med at zoome ind på, hvad en given opgave kræver af dig

Når du bliver skarp på, hvad eksempelvis en arbejdsgiver eller omverdenen kræver af dig, samt hvilke opgaver du skal løse, så kan du bedre forstå, hvilke af dine kompetencer, der kan være relevante i sammenhæng med denne opgave. Derfor er det en god ide at starte med at skrive ned og få et overblik over, hvad der kræves af dig.

 

Lav en oversigt over dine akademiske kompetencer  

Find et papir og giv det overskriften ’hvad kan jeg’. Skiv derefter alle dine akademiske kompetencer ned under hinanden i den ene side af papiret. Du kan også tilføje lærerige projekter du har lavet under din tid på universitetet.

Har du eksempelvis arbejdet med projektarbejde, databehandling eller analyse? Eller er du måske blevet trænet i samarbejde og formidling? Husk også at skrive de kompetencer på, som du ikke umiddelbart regner for at være væsentlige. De kan også vise sig at være nyttige.

 

Dine personlige interesser er også vigtige

Kompetencer er mere end blot den viden, som du har læst dig til i løbet af studietiden. Dine personlige interesser og erfaringer er også med til at gøre dig helt unik – og kan have stor betydning for din evne til at løse et bestemt job.

Når du har lavet en oversigt over dine akademiske kompetencer, kan du lave en oversigt magen til på papirets modsatte side – blot med dine personlige erfaringer i fokus.

 

Skab sammenhæng mellem dine akademiske kompetencer og dine personlige interesser/erfaringer

Du kan nu parre dine akademiske kompetencer med dine personlige interesser og erfaringer ved at trække streger mellem de to. På den måde får du en visuel oversigt over, hvilke kompetencer/erfaringer der passer sammen, og du bliver bevidst om, hvordan lige præcis du er unik at have på en arbejdsplads.

 

Øv dig i at fortælle, hvad du kan

Nu har du lavet en oversigt over, hvad du kan. Så er vi nået til næste skridt – nemlig hvordan du fortæller det. Det er vigtigt at huske, at måden du ’sælger’ dig selv på, kan have afgørende betydning for, om du lander et job eller ej. Fortæller du eksempelvis blot, at du har erfaring med gruppearbejde fra studiet eller præsenterer du det som ’jeg har i løbet af min studietid arbejdet i grupper, og har derigennem fået erfaring med koordinering af forskellige tidsplaner og forventningsafstemning i forholdet til projektets kvalitet’. Hvad synes du, lyder bedst?

Ved at stille skarpt på, hvad du kan, og hvordan du brander det, kan du således få styrket dine muligheder på arbejdsmarkedet.

 

Studerer interkulturelle markedsstudier med tysk på KU & CBS

Back To Top
Search