skip to Main Content

Legat

Mød de heldige modtagere af KS’ studielegat

Turen går til Paris, San Diego, London, Chicago og Silicon Valley! KS har uddelt årets studielegat på 10.000 kr. til fem seje studerende, som skal på udveksling eller i praktik i udlandet. I dagens artikel kan du læse om de fem heldige modtagere af legatet.

KS’ studielegat

Hvert år uddeler Kommunikation og Sprog fem studielegater til studerende medlemmer. I år er legaterne gået til Michelle Kornstad, Christine Lærke Lønroth, Laura Rytter Jensen, Anna Kristine Dalsgaard og Clara Marie Persson, som nu skal ud og bringe deres kompetencer i spil i udlandet.

Konsulent i KS Jørgen Christian Wind Nielsen siger om KS’ valg af modtagere:
“Det er interessant at se, hvordan studie- og praktikophold forholder sig til samspillet mellem teknologi, kultur, samfund og grøn omstilling. Det er netop det der gør det spændende at arbejde med kommunikationens og kommunikatørens rolle i et samfundsmæssigt perspektiv i disse dage”.

Michelle Kornstad

Michelle læser til daglig kommunikation på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Michelle interesserer sig for, hvordan unge mennesker i Europa opfatter politisk kommunikation. Af denne grund skal hun til Paris på udveksling for at få et større indblik i, hvordan unge mennesker forholder sig til politisk kommunikation i Frankrig kontra Danmark. Michelle skal i Paris have fagene Cross Cultural Communication, Digital Transformation Marketing og French Culture, hvor hun håber på at kunne danne sig en større viden om, hvordan politisk kommunikation kan udvikles med udgangspunkt i unges digitale og globale tilgang til verden.

Christine Lærke Lønroth

Christine studerer kommunikation og digitale medier på Aalborg Universitet København og har fået legat til udvekslingsophold på San Diego State University (SDSU). Christine har interesse i, hvordan mennesket interagerer med medier og teknologi, og skal på SDSU derfor have fag som Media Technology & Society og Multimedia Communication Systems, som vil kunne give hende redskaber til at formidle budskaber gennem medier og kommunikationsdesigne brugervenlighed.

Laura Rytter Jensen

Laura studerer kommunikation på kandidaten på Aalborg Universitet, og skal i praktik på Den Danske Ambassade i Food og FMCG-teamet i London. Laura har stor interesse i bæredygtighed, og har derfor valgt en praktikplads, hvor bæredygtighed har høj prioritering. Hendes arbejdsopgaver på Den Danske Ambassade vil derfor berøre politik, bæredygtighed og kommunikation. Lauras valg faldt på London, da hun altid har haft interesse i det engelske sprog og kulturerne i England og USA. Ligeledes har hun interesse i genetableringen mellem Danmark og Storbritannien efter Brexit.

Anna Kristine Dalsgaard

Anna studerer kommunikation på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og skal i praktik på Generalkonsulatet i Chicago. Anna har gennem en tidligere praktikstilling fået interesse for Public Relations og Public Affairs, og har af denne grund valgt en praktikplads med fokus på netop dette. På generalkonsulatet i Chicago kommer hun til at arbejde med PR med fokus på den grønne sektor. En del af hendes arbejde vil være udarbejdelse og deling af gode historier om generalkonsulatets arbejde.

Clara Marie Persson

Clara er kandidatstuderende i kommunikation på Aalborg Universitet, København og skal i praktik på Danmarks generalkonsulat og Innovation Centre Denmark i Silicon Valley. Clara har stor interesse for strategisk- og politisk kommunikation, som skaber synlighed for dansk teknologi og innovation. Af denne grund har Clara valgt en praktikplads i Silicon Valley, da hun der har mulighed for at være midt i knudepunktet for entreprenørskab, innovation og teknologi. Hun ønsker med sin praktikplads at tilegne sig kommunikative færdigheder, som kan positionere dansk forskning, viden og løsninger bl.a. i forhold til den grønne omstilling.

Studenterbrød ønsker de 5 legatmodtagere tillykke og god rejse!

Studerer kommunikation på Aalborg Universitet København

Back To Top
Search