Skip to content

Guide

5 kommaregler, du skal kende

Kommaregler er afgørende for at skrive klare og præcise tekster på dansk, men de kan også være en kilde til forvirring og frustration. Studenterbrød guider dig til 5 kommaregler, du skal kende for at skrive korrekte tekster, og et par huskeregler, så de kommer til at sidde på rygraden.

Komma før “at”

Hvis du bruger “at” som en indledning til en ledsætning, skal du sætte et komma før “at”. For eksempel: “Jeg har glemt, at jeg skulle møde min ven i dag.” Dette er en vigtig regel, fordi det kan være afgørende for at undgå misforståelser.

Vær opmærksom på, at der ikke altid skal sættes komma foran “at”. Hvis “at” er en del af infinitiv, skal der nemlig IKKE komma foran. Et eksempel kunne være sætningen “Jeg synes, det er vigtigt at kunne svømme”. I dette tilfælde står “at svømme” i infinitiv, og der skal derfor ikke være komma foran “at”. Havde sætningen i stedet lydt: “Jeg synes, det er vigtigt, at man kan svømme”, skal der være komma foran “at”, fordi “at man kan svømme” er en ledsætning.

Komma efter tillægsord

Hvis du bruger flere tillægsord til at beskrive noget i en sætning, skal du sætte et komma mellem tillægsordene, når det står før det beskrevne objekt. For eksempel: “Jeg har en stor, sort hund.” 

Parentetisk komma

Dette komma bruges til at adskille en sætning eller et sætningsled, der ikke er nødvendigt for sætningens betydning. For eksempel: “Min bror (som er læge) sagde, at jeg skulle tage det roligt.” Kommaet adskiller det unødvendige led “som er læge” fra resten af sætningen.

Komma før bindeord

Hvis du bruger et bindeord som “og”, “eller”, “men” eller “for” til at kombinere to (hel)sætninger, skal du normalt sætte et komma før bindeordet. For eksempel: “Jeg kan lide at svømme, men jeg hader at løbe.” Her er bindeordet “men”, og kommaet adskiller de to sætninger og gør det lettere at læse og forstå sætningen, samtidig med at det signalerer, at der er en forbindelse imellem dem.

Komma ved opremsning

Hvis du opremser tre eller flere elementer i en sætning, skal du sætte komma mellem hvert element, eksklusiv det sidste element, som normalt skal have et “og” eller “eller” før det. For eksempel: “Jeg kan lide at rejse til varme, solrige steder som Mexico, Spanien og Thailand.” Kommaerne adskiller de forskellige elementer og gør det lettere at læse og forstå sætningen.

Selvom det kan virke, som om der er mange regler at huske, kan kommaer være vigtige at anvende korrekt, da det kan have betydning for, hvordan en sætning læses og forstås.

Husk, at KS i samarbejde med Danske Sprogseminarer udbyder en række gratis webinarer om kommaregler for KS-medlemmer. Du finder dem i webinararkivet.Studerer kommunikation på Aalborg Universitet København

Back To Top
Search