Skip to content

Tips & Tricks

Få mest muligt ud af din vejledning med god kommunikation

Er du i gang med dit bachelor- eller kandidat speciale? Eller en anden opgave, hvor du har tilknyttet en vejleder? Så kender du nok til følelsen af, at det kan være svært at finde ud af, hvordan du får vejlederen til at dele ud af vedkommendes tanker, så du opnår en god og brugbar vejledning. Derfor deler vi på studenterbrød ud af vores erfaringer og forklarer, hvorfor god kommunikation er nøglen til den gode vejledning.

Det er ikke uden god grund, at kommunikation ofte fremhæves som et afgørende element for succes. For åben og ærlig kommunikation er grundlaget for tillid. Det er en måde, hvorpå vi viser andre at vi er villige til at lytte, forstå og samarbejde, og det gør at vi udvikler os. Derfor er det også relevant når du indgår et samarbejde med din vejleder på studiet. Vejledere er forskellige, men vi vil alligevel påstå, at god kommunikation er nøglen til den gode og værdifulde vejledning, der i sidste ende vil indkassere et godt resultat.

Du kommer langt med god forberedelse

En god vejledning kræver, at du er velforberedt, deltager aktivt og har gjort dig tanker om, hvad du gerne vil have ud af vejledningen. Derfor er det en god idé at forberede sig i god tid og sende en dagsorden til din vejleder forud for mødet. Her er det vigtigt, at du er tydelig i din kommunikation om, hvad du gerne vil drøfte, og hvordan vedkommende kan hjælpe dig med at komme videre i processen.

Hvis du ikke har forberedt dig før vejledermødet, vil du opleve det som mindre effektivt, og du vil ofte gå fra mødet med en følelse af, at du ikke rigtig ved, hvad du skal bruge din vejleders ord til. Derfor er det en god investering at bruge for eksempel én time på at forberede sig.

Tag styringen

Når du er til vejledning, skal du huske, at det er dig, der styrer vejledningen, og ikke din vejleder. Derfor er det også dig, der skal tage ordet som det første, og sætte rammerne. Dette kan være ved at komme med en status for din skriveproces eller ved at præsentere nogle af de udfordringer, problematikker eller refleksioner, som du gerne vil have din vejleders perspektiv på. Når du tager styring og er åben i din kommunikation med din vejleder, giver du din vejleder de bedste forudsætninger for at hjælpe dig videre i den rigtige retning.

God kommunikation skaber motivation

God kommunikation med din vejleder kan også bidrage til din motivation, da du får den nødvendige støtte til at håndtere eventuelle udfordringer eller frustrationer, som man møder undervejs i processen.

Har du sendt din vejleder et afsnit, som du gerne vil have feedback på, så skriv en note i toppen til din vejleder om, at du gerne vil have feedback på dine formuleringer eller hvorvidt du har forstået en teori korrekt. På den måde bliver den feedback, du får retur, mest brugbar for dig. Derudover er et godt råd at gå i dialog med din vejleder om den feedback, du får, hvis der er noget, du synes, er uklart.

Alt i alt er god kommunikation nøglen til et vellykket samarbejde mellem dig og din vejleder, og det er på mange måder afgørende for, at du kan opnå de bedste resultater i din opgave eller dit speciale.

Back To Top
Search