Skip to content

Fagforening som studerende

Det nicheprægede fællesskab

Den nye studenterorganisation i Aarhus er allerede en succes. Tirsdag den 20. juni 2017 havde Kommunikation og Sprog inviteret studerende fra Aarhus og omegn til en stiftende generalforsamling for den nye organisation. De fremmødte valgte en bestyrelse med personligheder fra forskellige uddannelser fra Aarhus Universitet, og alle gik derfra med en følelse af at være en del af et større fællesskab.

Vi kender alle sammen fagområdet: kommunikationen og sproget. Men netop som studerende indenfor dette felt kan man godt savne noget mere.

Noget mere forståelse for sit eget og andres fag  og hvordan man kan bruge sine kundskaber ude i samfundet. Det er netop det, en fagforening kan. Den kan hjælpe dig med at forstå dine kompetencer og tilbyde relevante kurser, som du ikke bliver undervist i på universitetet. Og denne tirsdag i juni havde flere studerende valgt at deltage med samme agenda: at skabe et netværk, sparre med ligesindede og få mere erfaring til erhvervslivet.

Forskellighed og sparring

Det er blandt andet også de tanker, som Charlotte, den nyvalgte formand og kandidatstuderende i interkulturelle studier, har gjort sig i forbindelse med dette nye tiltag:
”Jeg synes, det er interessant at forme organisationen og skabe et rum, hvor vi, der læser sprog, kommunikation og marketing, kan udvide vores netværk og sparre med hinanden”.

Hun vil gerne engagere sig et sted, hvor hendes kompetencer bliver brugt og kan udvikles. Også næstformanden Kasper, der har en bachelor i international virksomhedskommunikation og engelsk, forstår præcis, hvad en fagforening kan gøre for dig: ”KS virkede for mig som det eneste rigtige, da der er rigeligt med tilbud med alt fra passende kommasætning og regler, til socialt anliggende såsom ølsmagning og underholdningsoplæg”.

”Jeg synes, det er interessant at forme organisationen og skabe et rum, hvor vi, der læser sprog, kommunikation og marketing, kan udvide vores netværk og sparre med hinanden”.
Charlotte, nyvalgt formand

Fancy titel som bestyrelsesmedlem

Der er en tydelig rød tråd blandt medlemmerne i den nyoprettede bestyrelse. Det er uddannelser som Tines kandidat i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, Vivians BA i anvendt filosofi og som snarlig kandidatstuderende i analytisk journalistik og Michellas bachelor i international virksomhedskommunikation i fransk og kommunikation.

Tværfagligheden er rygraden, mens forskelligheden inden for kommunikation og sprog er det kreative. Og med suppleanter som Beatrice med sin BA i klassisk filologi, Michael med en BA i sydasiensstudier og snart-kandidatstuderende på informationsvidenskab og Nina, der studerer international virksomhedskommunikation i fransk og kommunikation, er der ingen tvivl om, at der er plads til alle.

Erfaringer til post-studielivet

Når du vælger at engagere dig i en studenterorganisation som KS’, vælger du selv, hvor meget tid du kan og vil bruge på det. Du er med til at præge, hvad der bliver sat mere fokus på, og hvilke workshops din fagforening skal udbyde. Det handler både om din tid, mens du studerer, men bestemt også om bagefter.

Det skal nok blive en god og sund organisation, der er sat i værk i Aarhus. For som formanden siger: ”Jeg ville have ansvar og sprang derfor ud i, hvad jeg tror bliver en udfordrende og lærerig vej mod Aarhus’ nye studenterorganisation. Heldigvis er jeg sammen med de sødeste og mest motiverede bestyrelsesmedlemmer, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at skabe spændende muligheder og arrangementer for vores medstuderende”.

Webkonsulent i Kommunikation og Sprog

Back To Top
Search